b

Slikken van Flakkee

Zuid-Holland  >  Netherlands

Extensive nature reserve with mudflats and salt marshes, but also with riparian forest and open water. The diversity of the area attracts many birds.

Geplaatst* door Jochem Hols
Meest recente update 15 januari 2024

Beschrijving

The Slikken van Flakkee form the natural transition from the water of the salt lake of Grevelingen to the island of Goeree-Overflakkee. The total area consists of approximately 1,500 hectares of mud flats and salt marshes, and large areas with water shallower than 2.5 meters. The width of the area varies between 500 and 2500 meters. Plants such as parnassia and different types of orchids grow there. But there is also a small forest, where many songbirds can be found. In the open areas birds such as Kluut, Tureluur, Bontbekplevier and Kievit breed. It is a wintering area for Brandgans and Rotgans. The site has a bird watching screen. This covered viewing screen is located on an excavated pond and is surrounded by sea buckthorn thickets and damp terrain. In front of the hide there are islands where Kluut breed. In addition, there is a chance of Dwergstern, Strandplevier and Kleine Zilverreiger. Also IJsvogel appears regularly.

_________________________

Nederlands: De Slikken van Flakkee vormen de natuurlijke overgang van het zoute water van het Grevelingenmeer naar het eiland Goeree-Overflakkee. Het totale gebied bestaat uit ongeveer 1500 hectare slikken en schorren, en grote stukken met water dat ondieper is dan 2,5 meter. De breedte van het gebied varieert tussen de 500 en 2500 meter. Er groeien planten zoals parnassia en verschillende soorten orchideeën. Maar er is ook een stuk bos, waar veel zangvogels te vinden zijn. In de open gebieden broeden vogels als Kluut, Tureluur, Bontbekplevier en Kievit. Voor Brandgans en Rotgans is het een overwinteringsgebied. Het gebied heeft een vogelkijkscherm. Dit overdekte kijkscherm is gelegen aan een uitgegraven plas en wordt omgeven door duindoornstruweel en vochtig terrein. Voor de hut liggen eilandjes waar kluten broeden. Daarnaast is er een kans op Dwergstern, Strandplevier en Kleine Zilverreiger en diverse steltlopers en roofvogels. Ook de IJsvogel laat zich er regelmatig zien.

Details

Toegang

The Slikken van Flakkee are located on the west side of the island of Goeree-Overflakkee between Goedereede and Herkingen. The blue walking route through the Slikken van Flakkee is the longest of the three official walking routes. This 3.5 km route runs to the bird watching screen and along the mudflats and salt marshes. You can park at the start of the walking route. Click on the P in the map for directions. The Slikken van Flakkee can sometimes be very wet, so waterproof footwear is useful.

_________________________

Nederlands: De Slikken van Flakkee liggen aan de westkant van het eiland Goeree-Overflakkee tussen Goedereede en Herkingen. De blauwe wandelroute door de Slikken van Flakkee is de langste van de drie officiële wandelroutes. Deze route van 3,5 km loopt naar het vogelkijkscherm en langs de slikken en schorren. Je kunt parkeren aan het begin van de wandelroute. Klik op de P in de kaart voor een routebeschrijving. De Slikken van Flakkee kunnen soms erg nat zijn, dus waterdicht schoeisel is handig.

Terrein en leefgebied

Bos , Slikken , Meer

Omstandigheden

Open landschap , Hoog water mogelijk , Vlak

Rondlopende wandeling mogelijk?

Nee

Telescoop meenemen?

Kan handig zijn

Wanneer hier vogels kijken?

Het hele jaar

Toptijd voor dit gebied

Voorjaarstrek , Najaarstrek , Winter

Route

Breed pad

Zwaarte wandeling

Gemakkelijk

Toegankelijk via

Te voet

Vogelkijkhut aanwezig?

Ja

Links

Bekijk vogelgebieden in de buurt op Birdingplaces

Kaart

Top 5 vogels

Andere vogels die je hier kunt zien

Toon meer vogels Toon minder vogels
Toon meer foto's Toon minder foto's

Reacties & Tips

Geef feedback
Beoordeel dit gebied