a

Tiengemeten

Zuid-Holland  >  Netherlands

Tiengemeten is an island of the province of South-Holland, located in the Haringvliet. The entire island is a nature reserve and great for birding.

Geplaatst* door Hannah Driesse
Meest recente update 30 november 2022

Beschrijving

Especially in Spring, when one can see lots of breeding birds as well as visiting migratory birds, Tiengemeten is a spectacular birding area. Waders such as Steltkluut, Kemphaan, Witgat, Groenpootruiter, Bontbekplevierbut also birds such as Graszanger, Koekoek, Cetti's Zanger and Zeearend can bee seen. During the migration period these are joined by Goudplevier, Watersnip, Blauwe Kiekendief and lots of other birds.

_________________________

Nederlands: Tiengemeten is een natuureiland in het Haringvliet. Het hele eiland is jaren geleden teruggeven aan de natuur en is een geweldige plek om vogels te kijken. Vooral in het voorjaar, wanneer je zowel veel broedvogels als trekvogels kan zien, is Tiengemeten een spectaculair vogelgebied. Steltlopers zoals Steltkluut, Kemphaan, Witgat, Groenpootruiter, Bontbekplevier maar ook vogels zoals Graszanger, Koekoek en Zeearend kunnen worden gezien. Deze worden tijdens de trekperiode vergezeld door Goudplevier, Watersnip, Blauwe Kiekendief en tal van andere vogels.

Details

Toegang

The island is only accessible by ferry for pedestrians and cyclists. Next to the ferry departure point is a parking. Click on the P in the map for directions. You can take your bike with you on the ferry to the island. Cars are not allowed on Tiengemeten. There are different walking and cycling routes possible on Tiengemeten. On the map you see a 8,5 km walking route that explores the middle and eastern parts of the island.

_________________________

Nederlands: Het eiland is alleen per pont bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Naast het vertrekpunt van de pont is een parkeerplaats. Klik op de P op de kaart voor een routebeschrijving. Je kunt je fiets meenemen op de veerboot naar het eiland. Auto's zijn niet toegestaan op Tiengemeten. Op Tiengemeten zijn verschillende wandel- en fietsroutes mogelijk. Op de kaart zie je een wandelroute van 8,5 km die het midden en oostelijke deel van het eiland verkent.

Terrein en leefgebied

Wetland , Meer , Rivier

Omstandigheden

Heuvelachtig , Open landschap , Nat

Rondlopende wandeling mogelijk?

Ja

Telescoop meenemen?

Kan handig zijn

Route

Verharde weg , Breed pad , Onverharde weg , Smal pad

Zwaarte wandeling

Gemiddeld

Toegankelijk via

Te voet , Fiets , Boot

Vogelkijkhut aanwezig?

Ja

Extra info

The middle of Tiengemeten consists of wild grassland and open water marsh. A mecca for bird watchers. In the winter months it is one swampy plain with mainly Bergeend, Slobeend, Wintertaling and many geese. In the spring and autumn, the nutrient-rich mud flats dry up. Then you see Wulp, Scholekster, herons and Lepelaar land. In the somewhat less accessible west of the island you will find mud flats and swamps.

_________________________

Nederlands: Het midden van Tiengemeten bestaat uit ruig grasland en open watermoeras. Een walhalla voor vogelaars. In de wintermaanden is het één drassige vlakte met vooral bergeenden, slobeenden, wintertalingen en heel veel ganzen. In het voor- en najaar vallen de voedselrijke slikplaten droog. Dan zie je wulpen, scholeksters, reigers en lepelaars landen. In het wat minder toegankelijke westen van het eiland vind je slikken en moerassen.

Links

Bekijk vogelgebieden in de buurt op Birdingplaces

Kaart

Top 5 vogels

Andere vogels die je hier kunt zien

Toon meer vogels Toon minder vogels
Toon meer foto's Toon minder foto's

Reacties & Tips

Geef feedback
Beoordeel dit gebied