In de kijker

7 x vogelstruinen in de duinen

Duinen  >  Netherlands

De Nederlandse duinen zijn uniek in Europa. Niet alleen broeden er talloze vogels, maar omdat veel trekvogels de kustlijn volgen kun je er ook de meest bijzondere zwervers en dwaalgasten tegenkomen. We zetten zeven leuke vogelkijkgebieden in de Nederlandse duinen op een rij.

Beschrijving

De Nederlandse kust is ruim driehonderd kilometer lang en rijk aan prachtige duingebieden. Met stuifduinen en oude duinen, maar ook met duinmeren, natte duinvalleien, bossen en doornstruweel. Op al deze plekken zijn veel vogels te zien. Van strandbroeders als de dwergstern, bontbekplevier en strandplevier op het strand tot de nachtegalen in het duinstruweel. Andere leuke vogels die je vaak in de duinen kunt zien zijn bruine kiekendief, lepelaar, scholekster, bergeend, tapuit, roodborsttapuit, nachtegaal en blauwborst. En tijdens de vogeltrektijd kun je er dus vaak dwaalgasten vinden op weg naar het Hoge Noorden of juist de andere kant op naar Afrika.

We selecteerden voor Vogelbescherming Nederland 7 prachtige duingebieden aan de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland waar het leuk vogels kijken is. Klik op een rode stip in de kaart om naar een detailbeschrijving (inclusief wandelroute en locaties van vogelkijkpunten en parkeerplaatsen) van een gebied te gaan. Wil je naar de homepage waarop je alle vogelgebieden van Nederland kunt vinden, Ga dan naar de homepage op www.birdingplaces.eu

Op www.birdingplaces.eu vind je meer dan 2500 vogelkijkgebieden in Europa en meer dan 450 leuke vogelgebieden in Nederland. Elke dag komen er nieuwe gebieden bij. Je kunt ook zelf vogelgebieden toevoegen aan de kaart in Nederland of elders in Europa. Klik daarvoor op 'Voeg vogelgebied toe'.

Kaart