b

Anderstad

Antwerpen  >  Belgium

The wide reedbeds and ponds of Anderstad act as a resting area during migration and as a breeding ground for many rare species.

Added* by Geert Moris
Most recent update 8 November 2020

Description

Black Tern, Black-tailed Godwit and numerous other species of waders come here to gain strength here during their migration. Many Great Cormorant come over from various breeding grounds in Belgium to spend the night in the area. You can regularly spot Marsh Harrier, Osprey, Bearded Tit and many larks on migration. As annual winter guests there are Great Bittern, Goosander and various gull species. Worth mentioning is the roosting place of Long-eared Owl. Easy area to walk around and from the dikes a nice view over the ponds.

_________________________

Nederlands: De Beneden-Netevallei is een waar paradijs voor vogels. De brede rietkragen en vijvers fungeren als rustgebied tijdens de trek en als broedgebied voor heel wat zeldzame soorten. Zwarte stern, grutto en talrijke andere soorten steltlopers komen hier verse krachten opdoen tijdens de trek. Vanuit diverse broedplaatsen in België komen heel wat aalscholvers overgetrokken om in de omgeving te overnachten. Regelmatig worden kiekendieven, buizerds, visarenden en vele leeuweriken op trek waargenomen. Jaarlijkse wintergasten zijn roerdomp, grote zaagbek en diverse meeuwensoorten. Vermeldenswaard is de slaapplaats van ransuilen. Gemakkelijk gebied om rond te lopen en vanaf de dijken een mooi uitzicht over de vijvers.

Details

Access

You can park nearby (Anderstad). Click on the P in the map to get directions. The circular route on the map is 2 km.

_________________________

Nederlands: Je kunt in de buurt (Anderstad) parkeren. Klik op de P op de kaart om een routebeschrijving te krijgen. De wandelroute die is afgebeeld op de kaart is 2 km.

Terrain and Habitat

Scattered trees and bushes , Lake , River , Reedbeds

Conditions

Flat , Wet , Open landscape , No shadow

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring migration , Autumn migration

Route

Paved road , Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!