c

Babbelbeekse Beemden

Antwerpen  >  Belgium

Babbelbeekse Beemden is a flood area that prevents flooding in the nearby residential area. The small nature reserve (4.5 ha) attracts many birds.

Added by Hannes Giglot

Description

Babbelbeekse Beemden is a small nature reserve at the confluence of the Arkelloop and the Babbelkroonbeek. The valley forms a natural flooding area, which prevents flooding in the nearby residential area. A few heavy rain showers are enough to largely flood the site. The stream valley bed consists mainly of clay. This clay is relatively shallow everywhere here, resulting in wet valley forests, reed patches and wet grasslands in several places. The clay layer is interrupted here and there, so that nutrient-poor, but mineral-rich and sometimes also calcareous groundwater comes to the surface. This results in a varied flora and fauna. Quite a few water birds forage and nest in and around the reserve such as Northern Lapwing, Snipe and Common Kingfisher. In winter, ducks like Common Teal rest here. Little Owl breed in the pollard willows in the area.

_________________________

Nederlands: Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Arkelloop en de Babbelkroonbeek. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat wateroverlast in de nabijgelegen woonwijk voorkomt. Enkele fikse regenbuien volstaan om het terrein grotendeels blank te zetten. De bedding van de beekvallei bestaat voornamelijk uit klei. Deze klei is hier overal relatief ondiep aanwezig, wat op verscheidene plaatsen resulteert in natte valleibosjes, rietkragen en natte graslanden. De kleilaag wordt hier en daar onderbroken, waardoor voedselarm, maar mineraalrijk en soms ook kalkrijk grondwater naar de oppervlakte komt. Dit heeft een gevarieerde flora en fauna als resultaat. Redelijk wat watervogels foerageren en nestelen in en rondom het reservaat zoals Northern Lapwing , Little Grebe en Common Kingfisher . In de winter rusten hier eenden zoals Common Teal en Gadwall . Little Owl broed in de knotwilgen in de omgeving. In de lente arriveren zangvogels zoals Marsh Warbler , European Stonechat , Reed Bunting , Greater Whitethroat en Blackcap om hier te broeden.

Details

Access

The area is freely accessible to walkers on the hiking trails (also possible in very wet weather thanks to a boardwalk). In winter and spring, part of the hiking trail is closed to the public, as many water birds come to rest on the water. The walking path is about 500 meters long and starts at the entrance to the nature reserve at Bremstraat.

_________________________

Nederlands: Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars op de wandelpaden (kan ook bij zeer nat weer dankzij een vlonderpad). In de winter en lente is een deel van het wandelpad voor het publiek afgesloten, omdat tal van watervogels komen rusten op de waterpartij. Het wandelpad is zo’n 500 meter lang en start aan de ingang van het natuurgebied ter hoogte van de Bremstraat.

Terrain and Habitat

Wetland, Scattered trees and bushes, Grassland, Reedbeds

Conditions

Flat, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!