b

Broek De Nayer

Willebroek  >  Belgium

Nature reserve of 66 ha surrounded by water. This former industrial area grew into a true paradise for waterfowl.

Added* by Frank Van Breedam
Most recent update 27 January 2023

Description

Broek De Naeyer is a nature reserve of 66 ha surrounded by water. The river Rupel flows to the north and the old channel arm of the Antwerp-Brussels sea channel runs to the west. Many birds, such as Great Cormorant, Spoonbill and Common Kingfisher find a breeding ground here or visit the area. You can admire them up close in two bird watching hides.

_________________________

Nederlands: Broek De Naeyer is een natuurreservaat van 66 ha omgeven door water. Dit voormalig industriegebied groeide uit tot een waar paradijs voor watervogels. De rivier de Rupel stroomt naar het noorden en de oude kanaalarm van de zeegeul Antwerpen-Brussel loopt naar het westen. Veel vogels, zoals Great Cormorant, Spoonbill en Common Kingfisher vinden hier een broedplaats of bezoeken het gebied. Je kunt ze van dichtbij bewonderen in twee vogelkijkhutten.

Details

Access

Best to explore on foot. Parking less than 1 km away. Click on the P on the map to go there directly. The area is freely accessible every day from sunrise to sunset. You can make a circular walk of 4 km (shown on the map) that passes the two bird hides.

_________________________

Nederlands: Best te voet verkennen. Parkeren op minder dan 1 km afstand. Klik op de P op de kaart om er direct heen te gaan. Het gebied is elke dag vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Je kunt een rondwandeling maken van 4 km (weergegeven op de kaart) die langs de twee vogelhutten gaat.

Terrain and Habitat

Forest , Lake

Conditions

Flat , Wet

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn

Route

Unpaved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

Yes

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!