c

Brouckmolen

West-Vlaanderen  >  Belgium

Beautiful surroundings of the Brouckmolen (old mill). The low-lying grasslands attract many water birds and waders, especially in spring and winter.

Added* by Jeroen Desloover
Most recent update 27 September 2020
This birdingplace has not been rated yet. Click here to be the first to rate this area with 1 to 5 stars

Description

Since the redevelopment works, the Brouckmolen area has been a great attraction for water birds and waders, especially in winter and spring. The low-lying grasslands are often under water, much to the delight of many water birds. Ducks, such as Mallard, Northern Shoveler, Common Teal and Northern Pintail. Eurasian Wigeon and Bewick's Swan come to sleep here. Waders, such as Ruff, Eurasian Curlew, Common Greenshank and Green Sandpiper, also look for food and Grey Heron, Great Egret and Little Egret come to fish. The network of shallow ditches is also ideal as a foraging area for Spoonbill. As breeding birds Common Shelduck, Avocet, Northern Lapwing and Northern Shoveler, among others, were succesfull. Black-winged Stilt has also nested here. Other birds you can see here are Yellowhammer, Tree Sparrow and Little Grebe.

_________________________

Nederlands: Mooie omgeving van de als monument beschermde Brouckmolen. Het gebied heeft sedert de herinrichtingswerken een grote aantrekking op watervogels en steltlopers, vooral in de winter en het voorjaar. De laaggelegen graslanden staan dan vaak onder water, tot groot genoegen van heel wat watervogels. Grondeleenden, zoals wilde eenden, slobeenden, wintertalingen en pijlstaarten. Smienten en kleine zwanen komen er slapen. Ook steltlopers zoals kemphanen, wulpen, groenpootruiters en witgatjes, zoeken er hun kostje bij elkaar en zowel blauwe reigers als grote en kleine zilverreigers komen er vissen. Het netwerk van ondiepe greppels is bovendien ideaal als foerageerplek voor lepelaars. Als broedvogel konden o.m. bergeend, kluut, meerkoet, kievit en slobeend hun gading hier vinden. Ook steltkluut heeft hier gebroed. Andere vogels die je hier kunt zien zijn geelgors, ringmus en dodaars.

Details

Access

There is only space for a few cars. A visit to the area can be combined with the 7 km long walking route 'Brouckmolenroute' which is indicated on the map below. You then walk on the towpath along the landscaped area of 12 ha.

_________________________

Nederlands: Er is slechts plaats om te parkeren voor enkele auto's. Te combineren met de 7 km lange wandelroute 'Brouckmolenroute' die hieronder is aangeven op de kaart. Je wandelt dan op het jaagpad langs het ingerichte gebied van 12 ha.

Terrain and Habitat

Wetland , River , Agriculture , Grassland , Scattered trees and bushes

Conditions

Hilly

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

Winter , Spring , Autumn

Best time to visit

Winter

Route

Unpaved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!