c

De Fonteintjes

Coast  >  Belgium

Elongated dune area between Blankenberge and Zeebrugge with dune lakes and moist dune grasslands.

Added* by Content Dirk
Most recent update 12 January 2021

Description

De Fonteintjes is an area with dune lakes, interspersed with dune thickets and moist dune valleys. The dune lakes contain fresh water barely 100 meters from the sea. That attracts many birds. The area is especially worthwhile in spring and during bird migration. In the spring you can hear all kinds of reed birds. In the reedlands, Cetti's Warbler, Sedge Warbler, Reed Warbler and Marsh Warbler sing. Now and then you also hear the call of the Water Rail. Other birds you can see are Spoonbill, Marsh Harrier, Mediterranean Gull Sandwich Tern, Purple Heron and Whimbrel. In late summer, rare birds sometimes settle in the area to rest during their migration. In winter the Great Bittern is a regular visitor.

_________________________

Nederlands: De Fonteintjes is een gebied met duinplassen, afgewisseld met duinstruweel en vochtige duinvalleien. Die plassen bevatten zoet water op nauwelijks 100 meter van de zee. Dat trekt veel vogels aan. Vooral in het voorjaar en tijdens de vogeltrek is het gebied de moeite waard. In het voorjaar zijn er allerlei rietvogels te horen. In de rietlanden zingen Cetti's zanger, rietzanger, kleine karekiet en de bosrietzanger. Af en toe hoor je ook de roep van de waterral. Andere leuke vogels die je hier kunt zien zijn lepelaar, grote stern, bruine kiekendief, zwartkopmeeuw, purperreiger en regenwulp. In de nazomer strijken wel eens zeldzame vogels neer in het gebied om te rusten tijdens de trek. In de winter is de roerdomp een regelmatige bezoeker.

Details

Access

Free access all year round on the trails. On the map you can see a 5 km round trip along the Fonteintjes and via the other side of the Kustlaan back along the bird viewing points at the Oudermaarspolder.

_________________________

Nederlands: Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Op de kaart zie je een rondwandeling van 5 km langs de Fonteintjes en via de andere kant van de Kustlaan terug lang de vogelkijkpunten aan de Oudermaarspolder.

Terrain and Habitat

Beach , Dunes , Sea , Lake

Conditions

Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn migration , Spring , Spring migration

Route

Paved road , Wide path , Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!