b

De Gevel

Rotselaar, Vlaams Brabant  >  Belgium

Tranquil wetland and reed marsh with surrounding wet woodland and hay meadows. Ideal conditions for a great diversity of (water) birds.

Added* by Christiaen MOUS
Most recent update 20 January 2023

Description

De Gevel is a quietly located nature reserve consisting of a central reed land surrounded by wet forests and grasslands. The present poplars are ideal breeding grounds for birds of prey, but also for Golden Oriole. The latter has been present every summer since 2015. The following rare species have been seen here: Whooper Swan, Red Kite, Black Kite and Common Raven. Among the top 5 most observed species are Eurasian Coot, Eurasian Moorhen, Grey Heron, Mallard and Cuckoo. Note: the breeding season is from April to July, which means that part of the nature reserve is temporarily inaccessible. In the central reed area you have a good chance to hear Water Rail calling.

_________________________

Nederlands: De Gevel is een rustig gelegen natuurgebied bij Rotselaar dat bestaat uit een centraal rietland met daarrond natte bossen en graslanden. De aanwezige populieren zijn ideale broedplaatsen voor roofvogels, maar ook voor Golden Oriole. Deze laatste is elke zomer aanwezig sinds 2015. De volgende zeldzame soorten zijn hier gezien: Whooper Swan, Red Kite, Black Kite en Common Raven. De top 5 van meest waargenomen soorten is Eurasian Coot, Eurasian Moorhen, Grey Heron, Mallard en Cuckoo.

Van april tot juli is het broedseizoen waardoor een deel van het natuurgebied tijdelijk niet toegankelijk is. Door de aankoop van het natte kerngebied heeft Agentschap Natuur en Bos 45 hectare in beheer en is dit natuurgebied ook opgenomen in het Europees Natura 2000-netwerk. In het centraal rietgebied heb je grote kans om Water Rail te horen roepen.

Details

Access

There are limited parking options along the entrance of the Molenstraat in the village of Rotselaar. You can also enter the area via Dijlestraat and Kwellenbergstraat. In time, an approach from Gevelstraat will also be provided, so that you will also be able to oversee the area from a viewing platform. Because the area is wet all year round, boots are definitely recommended. You can only explore this area on foot. The circular walk indicated on the map is approximately 4 km.

_________________________

Nederlands: Langs de ingang van de Molenstraat in Rotselaar heb je beperkte parkeermogelijkheden. Je kan ook via de Dijlestraat en Kwellenbergstraat het gebied betreden. Op termijn wordt ook een insteek vanuit de Gevelstraat voorzien, zodat je ook van hieruit vanop een uitkijkplatform het gebied zal kunnen overzien. Doordat het gebied het ganse jaar nat is, zijn laarzen zeker aan te raden. Je kan dit gebied enkel te voet verkennen. De aangegeven rondwandeling op de kaart is ongeveer 4 km.

Terrain and Habitat

Wetland , Grassland , Scattered trees and bushes , Reedbeds

Conditions

Flat , Wet , Slippery , Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Summer , Spring

Route

Unpaved road

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!