b

Doelpolder

East Flanders  >  Belgium

Wedlands near the river Scheldt with many meadow birds, waterbirds, waders and migrants.

Added* by Peter Partoens
Most recent update 3 May 2022

Description

The Doelpolder is a wetland with open water, breeding islands and is primarily a nature reserve for meadow birds and water birds. A lock in the Scheldedijk allows a limited amount of brackish water in the Doelpolder, creating a light-salt tidal creek of 36 hectares. Countless meadow birds such as the Black-tailed Godwit, Garganey and the Common Redshank find a suitable breeding area here. In the winter you can see waders, ducks and geese perching for food. From the dyke you have a good view of this salt marsh area. Nice birds you can see here are Spoonbill, Spotted Redshank, Peregrine Falcon, Marsh Harrier, Hen Harrier, Mediterranean Gull and Eurasian Curlew.

_________________________

Nederlands: De Doelpolder is een waterrijk gebied met open water, broedeilanden en is vooral een natuurgebied voor weidevogels en watervogels. Een sluis in de Scheldedijk laat een beperkte hoeveelheid brak water in de Doelpolder toe, waardoor een lichtzoute getijdenkreek van 36 hectare ontstaat. Talloze weidevogels zoals de Black-tailed Godwit, Garganey en de Common Redshank vinden hier een geschikt broedgebied. In de winter zie je steltlopers, eenden en ganzen neerstrijken. Vanaf de dijk heb je goed zicht op dit kweldergebied. Leuke vogels die je hier kunt zien zijn Spoonbill, Spotted Redshank, Peregrine Falcon, Marsh Harrier, Hen Harrier, Mediterranean Gull en Eurasian Curlew.

Details

Access

You can park at the info point at Zoetenberm 6a in Beveren. Click on the P in the map for directions. The easiest route is via Prosperpolder center (crossing Belgiëdreef and Sint-Engelbertusstraat). From there, take Hertog Prosperstraat to the east. This street used to run all the way to the Scheldt, but now it ends up at the Sigmadijk around the future flood area. At the foot of the dike is a road that takes you to the Zoetenberm. As soon as you are on the Zoetenberm, you will see the information point on the dike with the parking at the bottom. You can overview the area from the dikes surrounding the wedlands. Easy to combine with a visit to the adjacent Prosperpolder, also described on Birdingplaces.

_________________________

Nederlands: Parkeren kan bij het infopunt Zoetenberg 6a in Beveren. Klik op de P in de kaart voor een routebeschrijving. De makkelijkste route is via Prosperpolder centrum (kruising Belgiëdreef en Sint-Engelbertusstraat). Neem vanaf daar de Hertog Prosperstraat naar het oosten. Deze straat liep vroeger helemaal tot aan de Schelde, maar komt nu uit op de Sigmadijk rond het toekomstige overstromingsgebied. Aan de voet van de dijk loopt een weg die je naar de Zoetenberm brengt. Zodra u op de Zoetenberm bent, ziet u het informatiepunt op de dijk met de parkeerplaats onderaan. Vanaf de dijken rondom de wedlands heb je zicht op het gebied. Makkelijk te combineren met een bezoek aan de aangrenzende Prosperpolder, ook beschreven op Birdingplaces.

Terrain and Habitat

Wetland

Conditions

Flat

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Paved road , Unpaved road

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

Yes

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!