b

Dorenveld

Erps-Kwerps  >  Belgium

An open agricultural area in the expansion area of Zaventem airport below the flight path. Fortunately, the birds don't mind.

Added* by Wilfried Sel
Most recent update 14 December 2022
This birdingplace has not been rated yet. Click here to be the first to rate this area with 1 to 5 stars

Description

The Dorenveld is a surprisingly large open space with meadows and fields. The planes fly over low to land on the Zaventem tarmac a few seconds later. You cannot enter the area by car, there is one narrow concrete road but there are tractor locks on it. There are also a number of unpaved roads through the gently sloping area.

The alternation of fields, meadows, small woods and overgrown hedges provides a surprising wealth of birds, despite the proximity of the airport. The Common Buzzard and Eurasian Kestrel find an ideal hunting ground here, but also Hen Harrier, Marsh Harrier, Merlin and Peregrine Falcon. The Short-eared Owl is also sometimes sighted. In the spring you hear and see Skylark everywhere. The strips of flower meadows that have been sown attract birds in late summer and autumn. During the spring and autumn migration, the Dorenveld offers rest and food for many birds.

_________________________

Nederlands: Het Dorenveld is een open landbouwgebied in het uitbreidingsgebied van de luchthaven- Zaventem onder de aanvliegroute. Maar gelukkig trekken de vogels zich dat niet aan. Deze verrassend grote open ruimte met weiden en akkers ligt tussen de gemeenten Berg, Nederokkkerzeel, Erps-Kwerps en Steenokkerzeel. De vliegtuigen komen laag over om enkele tellen later op het tarmac van Zaventem te landen. Je kan het gebied niet in met de auto, er is één smalle betonweg maar daarop liggen tractorsluizen. Verder lopen er een aantal onverharde wegen door het licht glooiende gebied.

De afwisseling van akkers, weiden, kleine bosjes en verwilderde heggen levert een verrassende rijkdom aan vogels op, ondanks de nabijheid van de luchthaven. De Common Buzzard en Eurasian Kestrel vinden hier een ideaal jachtterrein maar ook Hen Harrier, Marsh Harrier, Merlin en Peregrine Falcon. Ook de Short-eared Owl wordt soms waargenomen. In het voorjaar hoor en zie je overal de Skylark. De stroken bloemenweide die zijn ingezaaid trekken in de nazomer en de herfst vogels aan. Tijdens de voor-en najaarstrek biedt het Dorenveld rust en voedsel voor veel vogels.

Details

Access

It is best to explore the area on foot. Parking is easy in the surrounding villages. You can discover a large part of Dorenveld in an hour. The open landscape makes it easy to orientate.

_________________________

Nederlands: Je verkent het gebied best te voet. Parkeren kan gemakkelijk in de omliggende dorpen. Op een uurtje heb je al een groot deel van Dorenveld kunnen ontdekken. Door het open landschap is het gemakkelijk om je te oriënteren.

Terrain and Habitat

Scattered trees and bushes , Grassland , Agriculture

Conditions

Flat , Open landscape , No shadow

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring migration , Autumn migration

Route

Paved road , Unpaved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!