c

Helderbeek

Limburg  >  Belgium

The Helderbeek-Voort nature reserve is a nice place for birdwatching. The swampy meadows of the Helderbeek are home to many birds.

Added* by Sophie Philtjens
Most recent update 15 September 2020

Description

The Helderbeek valley has peaty grasslands and swamp forests. The hay meadows are of exceptional value. The Helderbeek is a side run of the Zwarte Beek. The stream originates at Grouwensteen on the Kempens Plateau and flows in a southwestern direction south of the Koerselse Heide. This is also where the Helderbeek-Terril nature reserve is located, which also includes the Mijnterril Heusden-Zolder and is approximately 165 ha.

_________________________

Nederlands: Het natuurgebied Helderbeek-Voort is een vogelrijk gebied. De zompige beemden van de Helderbeek herbergen vele vogels. De vallei biedt ruimte aan venige graslanden en moerasbossen. De hooilanden zijn soortenrijk van uitzonderlijke waarde. De Helderbeek is een nevenloop van de Zwarte Beek. De beek ontspringt bij Grouwensteen op het Kempens Plateau en stroomt in zuidwestelijke richting ten zuiden van de Koerselse Heide. Hier bevindt zich ook het natuurreservaat Helderbeek-Terril, dat ook de Mijnterril Heusden-Zolder omvat en ongeveer 165 ha groot is.

Details

Access

You can also visit the visitor center De Watersnip (see the map) where you can get info on all the nature reserves in the area.

_________________________

Nederlands: Je kunt ook een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum De Watersnip (zie kaart) waar je informatie kunt krijgen over alle natuurgebieden in de omgeving.

Terrain and Habitat

Forest , Wetland , Scattered trees and bushes , Grassland , River , Moors/heathland

Conditions

Flat , Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Paved road , Unpaved road , Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!