c

Most - Keiheuvel Natuurreservaat

Antwerpen  >  Belgium

The Keiheuvel consists of pine forests, open dune grasslands and a few patches of heather.

Added* by HCS
Most recent update 14 March 2023

Description

Keiheuvel is an area of 108 hectares with pine forests, open dune grasslands and a few patches of heather. 60 hectares of the area is a protected nature reserve because of the valuable flora and fauna and the unique dry open land dunes. Open spaces are the habitat of Eurasian Nightjar and Wood Lark. In the woods you will find birds such as Crested Tit, Great Spotted Woodpecker and Short-toed Treecreeper. You will find the dunes everywhere in Keiheuvel, but the most beautiful part is behind the airport. You can take a walk of 10 kilometers through the area and then you also pass through the adjacent area of Most, a wet area where you can see birds such as Great Egret, Water Rail, Common Snipe and Northern Lapwing.

_________________________

Nederlands: Keiheuvel is een gebied van 108 hectare met dennenbossen, open duingraslanden en enkele stukken droge heide. Van het gebied is 60 hectare beschermd natuurgebied vanwege de waardevolle flora en fauna en de unieke droge open landduinen. Open plekken vormen het leefgebied van nachtzwaluw en boomleeuwerik. In de bossen vind je vogels als kuifmees, grote bonte specht en boomkruiper. Je vindt de duinen overal in Keiheuvel, maar het mooiste deel ligt wel achter het Vliegveld. Je kunt een wandeling van 10 kilometer maken door het gebied en dan kom je ook door het aangrenzende Most, een nat gebied waarbij je dan weer vogels als grote zilverreiger, waterral, watersnip en kievit kunt zien.

Details

Access

The more than 10 kilometers long walk that you see on the map below starts from the parking lot at Recreation Domain Keiheuvel. You walk from the parking lot along high sand hills and forests. Click on the P in the map for directions to the parking lot.

_________________________

Nederlands: Vanaf de parkeerplaats bij Recreatiedomein Keiheuvel start de meer dan 10 kilometer lange wandeling die je op de kaart beneden ziet. Je loopt vanaf de parkeerplaats langs hoge zandheuvels en bossen en op het einde ook door het natte gebied Most. Klik op de P in de kaart voor een routebeschrijving naar de parkeerplaats.

Terrain and Habitat

Dunes , Forest , Moors/heathland

Conditions

Hilly , Flat , Open landscape , Wet

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Wide path , Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

De Most-Keiheuvel is een gebied van 540 hectare, gelegen langs de bovenloop van de Grote Nete in de gemeente Balen. Bijzonder aan dit gebied is de combinatie van twee totaal verschillende natuurkernen die naadloos op elkaar aansluiten. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel juist gekenmerkt wordt door droge open landduinen. Je vindt de duinen overal in Keiheuvel, maar het mooiste deel ligt wel achter het Vliegveld. Europese topnatuur waar iedereen van kan genieten al wandelend, fietsend, te paard en zelfs met de rolstoel.e Keiheuvel bestaat uit dennenbossen, open duingraslanden en enkele stukken droge heide. Bijzonder is het voorkomen van korstmossen en plantjes zoals heidespurrie en kruipbrem. De open plekken vormen eveneens het leefgebied van oa heivlinder, nachtzwaluw en boomleeuwerik.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!