b

Klein Broek

Tielrode  >  Belgium

32 hectares of restored freshwater tidal area on the River Durme.

Added* by De Langhe Pascal
Most recent update 12 November 2021

Description

The Klein Broek tidal nature reserve was poldered, but has been depoldered again in the context of flood risk management and given back to the river Durme. For example, the river has more space in times of high water. It will once again be a freshwater tidal area with mud flats and salt marshes. That attracts a lot of birds. Birds that you can see here are Common Shelduck, Garganey, Little Grebe, Snipe, Common Redshank, Common Greenshank, Great Cormorant, Spoonbill, Bluethroat, European Stonechat and Reed Bunting. You can combine a visit with the adjacent area of Groot Broek where the same development has taken place and this area is also described on Birdingplaces.

_________________________

Nederlands: Het getijdennatuurgebied Klein Broek was ingepolderd maar is in het kader van waterveiligheid weer ontpolderd en terug gegeven aan de rivier de Durme. Zo heeft de rivier meer speling in tijden van hoog water. Het wordt weer een zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren. Dat trekt veel vogels aan. Vogels die je hier kunt zien zijn Common Shelduck, Garganey, Little Grebe, Snipe, Common Redshank, Common Greenshank, Great Cormorant, Spoonbill, Bluethroat, European Stonechat en Reed Bunting. Je kunt een bezoek combineren met het aangrenzende gebied Groot Broek waar dezelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden en dit gebied is ook beschreven op Birdingplaces.

Details

Access

You can view the area from the path around the area. There are plans to close the towpath along the river Durme. You can park in the parking lot next to restaurant De Koolputten.

_________________________

Nederlands: Vanaf het pad rondom het gebied kun je het gebied bekijken. Er zijn plannen om het jaagpad langs de rivier af te sluiten. Parkeren kan op de parkeerplaats naast restaurant de Koolputten.

Terrain and Habitat

Wetland , River , Mud flats

Conditions

Open landscape

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!