c

Oude Leie Kuurne

West Vlaanderen  >  Belgium

The Oude Leiearm is a 7.4 ha nature reserve with open water (the old river arm itself), woods, patches of marsh and grasslands.

Added* by Vlaeminck Patrick
Most recent update 16 January 2021
This birdingplace has not been rated yet. Click here to be the first to rate this area with 1 to 5 stars

Description

The Oude Leiearm is a nature reserve divided into various zones with woods, patches of marsh and grasslands. Despite the small surface and the isolated location, there are quite a few birds to see in Oude Leiearm. Tufted Duck, Little Grebe, Great Crested Grebe, Common Kingfisher, Sparrowhawk, Eurasian Kestrel and Eurasian Hobby breed in the area. The reserve also has a rookery. Water Rail, Woodcock and Snipe are regular winter guests. Many species of reed birds, such as Reed Warbler and Marsh Warbler, can be found in the area during the summer. Note: This nature reserve is only accessible during guided walks through N.P. De Vlasbek (see link below).

_________________________

Nederlands: De Oude Leiearm bevindt zich in Kuurne, op de grens met Harelbeke en Kortrijk, en is een 7,4 ha groot natuurgebied. Het gebied is onderverdeeld in diverse zones. Het sneppebos is een vochtig stuk bos waar tal van vogels overwinteren en broeden. Er is een opgespoten zandvlakte, een vlindereide en een zeggenveld. Ondanks de geringe oppervlakte en de geïsoleerde ligging zijn er in het natuurgebied van de Oude Leiearm behoorlijk wat vogels te zien. Wilde eend, waterhoen, meerkoet, kuifeend, dodaars, fuut, ijsvogel, sperwer, torenvalk en boomvalk broeden in het gebied. Het reservaat heeft ook een roekenkolonie. Waterral, houtsnip en watersnip zijn regelmatige wintergasten. De aalscholver, de blauwe reiger en nog vele andere soorten rietvogels, zoals de kleine karekiet en de bosrietzanger, zijn tijdens de zomer in het gebied aan te treffen. Maar let op: Dit natuurgebied is enkel toegankelijk bij geleide wandelingen door N.P. De Vlasbek (zie de link beneden).

Details

Access

This nature reserve is only accessible on guided walks organized by N.P. De Vlasbek (see link below).

_________________________

Nederlands: Dit natuurgebied is enkel toegankelijk bij geleide wandelingen door N.P. De Vlasbek (zie de link beneden).

Terrain and Habitat

Wetland , Forest , Grassland

Conditions

Flat , Open landscape

Circular trail

No

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!