b

Prosperpolder

Schelderegio  >  Belgium

Nature reserve that is a mix of mud flats and salt marshes, extensive reed beds, saline grasslands and wet meadows.

Added* by Elias De Keuster
Most recent update 18 November 2022

Description

The Prosperpolder is sandwiched between the Dutch Hedwigepolder and the Verdronken Land van Saeftinghe on the one hand, and the Doelpolder on the other. The Prosperpolder was created to compensate for the nature that was lost due to the expansion of the Port of Antwerp and the deepening of the river Scheldt. The nature reserve is a mix of mud flats and salt marshes, extensive reed beds, saline grasslands and wet meadow bird areas. In the winter half of the year, large numbers of geese and Eurasian Wigeon dwell in the grasslands and the pools and creeks are home to a diversity of waterfowl and wintering waders. While sea-going ships sail past in the background, Hen Harrier hunt above the Scheldt salt marshes and you see or hear Bearded Tit in the vast reed vegetation. But there is also a lot of bird life in spring and summer. Among the birds you can see are Marsh Harrier, Common Shelduck, Northern Shoveler, Common Teal, Sedge Warbler, Grasshopper Warbler, Reed Warbler, Bluethroat, Eurasian Curlew, Eurasian Oystercatcher, Northern Lapwing, Ruff and Mediterranean Gull.

_________________________

Nederlands: De Prosperpolder ligt ingeklemd tussen enerzijds de Nederlandse Hedwigepolder en het Verdronken Land van Saeftinghe en anderzijds de Doelpolder. De Prosperpolder is aangelegd ter compensatie van de natuur die verloren ging door de uitbreiding van de haven van Antwerpen en de verdieping van de vaargeul van de Schelde. Het natuurgebied Prosperpolder is een mix van slikken en schorren, uitgestrekte rietvelden, zilte graslanden en natte weidevogelgebieden. In het winterhalfjaar houden zich grote aantallen ganzen en Eurasian Wigeon op in de graslanden en herbergen de plassen en kreken een diversiteit aan watervogels en overwinterende steltlopers. Terwijl zeeschepen op de achtergrond voorbij varen, jagen boven de Scheldeschorren steevast Hen Harrier en zie of hoor je Bearded Tit in de uitgestrekte rietvegetatie. Maar ook in de lente en zomer is er veel vogelleven. Onder de vogels die je kunt zien zijn Marsh Harrier, Common Shelduck, Northern Shoveler, Common Teal, Sedge Warbler, Grasshopper Warbler, Reed Warbler, Bluethroat, Eurasian Curlew, Eurasian Oystercatcher, Northern Lapwing, Ruff en Mediterranean Gull.

Details

Access

You can park at the info point at Zoetenberm 6a in Beveren. Click on the P in the map for directions. The easiest route is via Prosperpolder center (crossing Belgiëdreef and Sint-Engelbertusstraat). From there, take Hertog Prosperstraat to the east. This street used to run all the way to the Scheldt, but now it ends up at the Sigmadijk around the future flood area. At the foot of the dike is a road that takes you to the Zoetenberm. As soon as you are on the Zoetenberm, you will see the information point on the dike with the parking at the bottom. The circular walk around the Prosperpolder shown on the map is approximately 5 km long. A visit is easy to combine with a visit to the adjacent Doelpolder, also described on Birdingplaces.

_________________________

Nederlands: Parkeren kan bij het infopunt aan Zoetenberm 6a in Beveren. Klik op de P in de kaart voor een routebeschrijving. De meest eenvoudige route is via Prosperpolder centrum (kruising Belgischedreef en Sint-Engelbertusstraat). Van daaruit neem je de Hertog Prosperstraat naar het oosten. Vroeger liep die straat door tot aan de Schelde, maar nu komt ze uit op de Sigmadijk rond het toekomstige overstromingsgebied. Aan de voet van die dijk loopt een weg die je naar de Zoetenberm brengt. Van zodra je op de Zoetenberm bent, zie je het infopunt op de dijk liggen met onderaan de parking. De rondwandeling die is weergegeven op de kaart is ongeveer 5 km lang. Een bezoek aan de Prosperpolder is gemakkelijk te combineren met een bezoek aan de ernaast gelegen Doelpolder, dit gebied is ook beschreven op Birdingplaces.

Terrain and Habitat

Wetland , Mud flats , Grassland , Reedbeds

Conditions

Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Winter , Spring , Autumn migration , Spring migration

Route

Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!