c

Schorisgat - Haacht

Vlaams Brabant  >  Belgium

Open grasslands, ideal for watching White Stork foraging in summer.

Added* by Christiaen MOUS
Most recent update 6 March 2022
This birdingplace has not been rated yet. Click here to be the first to rate this area with 1 to 5 stars

Description

Schorisgat consists of open grasslands. Because of the Leibeek stream, this is a marshy area in some places. Ideal for Snipe. In the summer you will see a group of White Stork foraging here. Thanks to the open fields, this is also an ideal place for birds of prey, such as Common Buzzard and Eurasian Kestrel.

_________________________

Nederlands: Schorisgat bestaat uit open graslanden, waarvan sommige worden gehooid. Door de Leibeek is dit op sommige plekken een drassig gebied. Ideaal voor Snipe. In de zomer zal je hier een groep White Storks zien foerageren. Dankzij de open velden is dit ook een ideale plek voor roofvogels, zoals Common Buzzard en Eurasian Kestrel.

Details

Access

The grass meadows are only accessible on foot, there are no official marked hiking trails. The Schorisgat can now be crossed by bicycle. Parking can be found at Sporthal Den Dijk. The circular route on the map is about 3,5 km long.

_________________________

Nederlands: De grasweides zijn enkel te voet toegankelijk, er zijn geen officiële aangeduide wandelwegen. Het Schorisgat is nu doorkruisbaar per fiets. Parkeergelegenheid kan je vinden bij Sporthal Den Dijk. De rondwandeling aangegeven op de kaart is ongeveer 3,5 km lang.

Terrain and Habitat

Grassland , Scattered trees and bushes , Agriculture

Conditions

Flat , Open landscape

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring , Summer

Route

Paved road , Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

In the 16th century, the still damp meadows are referred to on the toponomic map as "euzel" which means wet hay meadow. We also find places on this map that are called "rotten" (swampy area), indicating the quality of the soils for agriculture. The "donken" (Stampendonkstraat) indicate slightly elevated places. The broad depression on the Schapendonk is a remnant of a root pit for flax, which used to be an important crop in Haacht. Originally Haacht's weekly market was a flax market!​

_________________________

Nederlands: De nu nog vochtige weiden worden in de 16de eeuw op de toponomische kaart aangeduid als "euzel" wat natte hooiweide betekent. Ook vinden we plaatsen terug op deze kaart die "rot" (moerassig gebied) heten, duidend op de kwaliteit die de gronden voor de landbouw hebben. De "donken" (Stampendonkstraat) wijzen op lichtjes verheven plaatsen. De brede depressie aan de Schapendonk is een restant van een rootput voor vlas, vroeger een belangrijke teelt in Haacht. Oorspronkelijk was de wekelijkse markt van Haacht een vlasmarkt!​

Ook hier in het Schorisgat heeft Natuurpunt plannen om het cultuurlandschap van overbegraasde weilanden en ééntonige populierenaanplantingen om te zetten in een rijk en gevarieerd lappendeken van perceeltjes. Het startbeheer bestaat uit het kappen van bomen. Dit klinkt misschien wat gek als natuurbeheer, maar in de plaats van de Grote Brandnetel en Kleefkruid zal het oorspronkelijk, en veel rijkere ecosysteem zich herstellen.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!