a

Stappersven

Antwerpen  >  Belgium

This fen is part of the bigger area 'Kalmthoutse heide', one of the last and largest remaining heathlands in Belgium. A mixture of water, wood and heather.

Added* by Bram Vogels
Most recent update 3 May 2022

Description

Thanks to recent works, the area has more open forest and the shores of the fen are more shallow with less high vegetation. The fen is one of the few reliable places for Common Goldeneye yearround in Belgium and also an important moulting area for Black-necked Grebe. The open forest is a stronghold of Spotted Flycatcher and has all relevant woodpeckers like Black Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker and Middle Spotted Woodpecker. During migration Osprey is a regular passage migrant and White-tailed Eagle is becoming more regular. The area is good for Wryneck and recently there were territorial males. During winter there are relevant amounts of several kinds of ducks and something rare can always show up.

_________________________

Nederlands: Dit veengebied maakt deel uit van het grotere gebied 'Kalmthoutse heide', een van de laatste en grootste overgebleven heidevelden van België. Een mix van water, bos en heide. Dankzij recente werkzaamheden heeft het gebied meer open bos en zijn de oevers van het veen ondieper met minder hoge vegetatie. Het Stappersven is een van de weinige betrouwbare plaatsen voor Common Goldeneye het hele jaar door in België en ook een belangrijk ruigebied voor Black-necked Grebe. Het open bos is een bolwerk van Spotted Flycatcher en heeft alle relevante spechten zoals Black Woodpecker, Lesser Spotted Woodpecker en Middle Spotted Woodpecker. Tijdens de vogeltrek is de Osprey een reguliere gast en ook de White-tailed Eagle wordt steeds vaker gezien. Het gebied is goed voor Wryneck en recent waren er territoriale mannetjes. Tijdens de winter zijn er verschillende soorten eenden te zien en er kan altijd iets zeldzaams verschijnen.

Details

Access

You can get to the area by car, but will have to park on one of the parking places and walk or cycle around. Cycling can be challenging when it is dry on the sandy trails.

_________________________

Nederlands: Je kunt met de auto naar het gebied komen, maar je zult op een van de parkeerplaatsen moeten parkeren en verder het gebied te voet of met de fiets verkennen. Fietsen kan een uitdaging zijn als het droog is op de zandpaden.

Terrain and Habitat

Forest , Wetland , Lake , Dunes , Moors/heathland

Conditions

Flat

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Winter , Spring migration , Spring , Autumn , Autumn migration

Route

Unpaved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle

Birdwatching hide / platform

Yes

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Click on the little bird icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!