a

Alde Feanen - Jan Durkspolder

Friesland  >  Netherlands

Grassland, mudflats, with stretches of (shallow) water and islands and reed beds.

Added by Marten Wesselius

Description

In the mudflats and shallow water of Alde Feanen - Jan Durkspolder many waders come, including Common Sandpiper, Spotted Redshank, Common Greenshank, Wood Sandpiper, Green Sandpiper, Little Ringed Plover and Grey Plover. Many Ruff and Black-tailed Godwit sleep here in early spring. Spoonbill, White Stork and egrets have been spotted here. Numerous duck species and geese also visit this area. Among the songbirds Sedge Warbler, Savi's Warbler, Bluethroat and also Great Reed Warbler stand out. Other sightings include Marsh Harrier, Black Tern, Mediterranean Gull and Little Gull.

_________________________

Nederlands: De Jan Durkspolder in de Alde Feanen Grasland heeft slikken, met stukken (ondiep) water en eilandjes en rietvelden. In het slik en het ondiepe water komen veel steltlopers waaronder oeverloper, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, witgatje, kleine plevier, zilverplevier. In het vroege voorjaar slapen hier veel kemphanen en grutto’s. Van de echte langbenigen zijn lepelaar, ooievaar en zilverreigers gesignaleerd. Ook tal van eendensoorten en ganzen bezoeken dit gebied. Bij de zangvogels vallen rietzanger, snor, blauwborst en ook de grote karekiet op. Andere waarnemingen zijn onder meer bruine kiekendief,  buizerd, zwarte stern, zwartkopmeeuw en dwergmeeuw.

Details

Access

Follow the road from Earnewâld to Oudega (Sm). Halfway through, turn right (Westersanning). After about 2 kilometers, a path turns left to the hide (about 300 meters on foot). The hide is also accessible from the cycle path between Earnewâld and the Hooidamsbrug. You can also make a circular walk of 5,5 km around the polder.

_________________________

Nederlands: Volg de weg van Earnewâld naar Oudega (Sm). Halverwege slaat u rechtsaf (Westersanning). Na ca 2 kilometer gaat er een pad linksaf naar de hut (ca 300 meter lopen). De hut is ook bereikbaar vanaf het fietspad tussen Earnewâld en de Hooidamsbrug. Je kunt ook een rondwandeling van 5,5 km maken rondom de hele polder. Die passeert ook nog een uitzichtpunt over het hele gebied. 

Terrain and Habitat

Wetland, Scattered trees and bushes, Reedbeds, Mud flats, Lake

Conditions

Flat, Open landscape, Swampy

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Winter, Autumn

Route

Unpaved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot, Bicycle, Car, Wheelchair

Birdwatching hide / platform

Yes

Birdingplaces Near

Entire Alde Feanen area with various viewpoints in the area.

_________________________

Nederlands: Gehele Alde Feanen gebied met diverse kijkpunten in omgeving. 

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!