b

Azewijnse Broek

Gelderland  >  Netherlands

The sand extraction area "Azewijnse Broek" is good for birding.

Added by Gerard Jansen

Description

The sand extraction area "Azewijnse Broek" consists of several sand extraction ponds with banks and surrounding terrains. The oldest part is a truly beautiful nature area with ponds, groves, islets, rugs and steep banks. Large parts of the area are surrounded by hedgerows, grasslands, ditches and bushes. Artificial islands have been built in the ponds to offer theCommon Tern a suitable breeding ground. However, the area is still in full development so that flora and fauna (reed / marsh banks, sandy soils) will always have new opportunities in the future.

Birds that we can find in the breeding season are: Short-toed Treecreeper, Marsh Warbler, Lesser Whitethroat, Barnacle Goose,Common Pheasant,Great Crested Grebe,Eurasian Jay,Western Yellow Wagtail,Greater Whitethroat,Greylag Goose,Spotted Flycatcher,Great Spotted Woodpecker,Canada Goose,Mistle Thrush,Dunnock, Stock Dove,Common Wood Pigeon,Reed Warbler,Little Ringed Plover,Linnet, Common Cuckoo,Great Tit,Eurasian Coot,Blackbird, Eurasian Blue Tit,European Goldfinch, Reed Bunting, Eurasian Tree Sparrow,Icterine Warbler, Common Starling, Common Chiffchaff,Garden Warbler, Common Redshank, Eurasian Collared Dove, Eurasian Skylark, Chaffinch,Eurasian Wren, White Wagtail, Song Thrush, European Turtle-Dove,Carrion Crow, Black Redstart, Blackcap, Mistle Thrush, Little Ringed Plover, Common Tern

Ducks (presumably nesting outside the area): Mallard, Common Shelduck, Ruddy Shelduck, Common Pochard, Gadwall, Tufted Duck. Special species during the spring migration and autumn migration :Common Sandpiper,Green Sandpiper and Ruff use the area as well as:Black-tailed Godwit, Northern Lapwing, Eurasian Oystercatcher,Little Ringed Plover, Common Tern who occasionally breed in the area. We also see Osprey and White Stork in the area.

_________________________

Dutch: ​In de gemeente Oude IJsselstreek tussen de dorpen Azewijn, Netterden, Gendringen en Lengel ligt het zandwingebied "Azewijnse Broek". Het bestaat uit meerdere zandwinplassen met oevers en omliggende terreinen. Het grootste gedeelte van de plassen waar geen zand of grind meer gewonnen wordt is grotendeels ingericht en er is in het oudste gedeelte een werkelijk prachtig natuurgebied ontstaan met : poelen, bosjes, eilandjes, ruigten en steile oevers voor eisvogel en oeverzwaluwen. Grote delen van het gebied zijn omgeven door miedoornhagen, graslanden, sloten en bosjes. In de plassen zijn ook reeds kunstmatige eilandjes aangelegd om de visdieven een geschikte broedplek aan te bieden.

Het gebied is echter ook nog steeds volop in ontwikkeling zodat flora en fauna (riet/moerasoevers, zandgronden ook toekomstig steeds nieuwe kansen zullen krijgen. 

Vogels die we in de broedperiode kunnen aantreffen zijn :Short-toed Treecreeper,Marsh Warbler,Lesser Whitethroat,Barnacle Goose,Common Pheasant,Great Crested Grebe,Eurasian Jay,Western Yellow Wagtail,Greater Whitethroat,Greylag Goose,Spotted Flycatcher,Great Spotted Woodpecker,Canada Goose,Mistle Thrush,Dunnock,Stock Dove,Common Wood Pigeon,Reed Warbler,Little Ringed Plover,Linnet,Common Cuckoo,Great Tit,Eurasian Coot,Blackbird,Eurasian Blue Tit,European Goldfinch,Reed Bunting,Eurasian Tree Sparrow,Icterine Warbler,Common Starling,Common Chiffchaff,Garden Warbler,Common Redshank,Eurasian Collared Dove,Eurasian Skylark,Chaffinch,Eurasian Wren,White Wagtail,Song Thrush,European Turtle-Dove,Carrion Crow,Black Redstart,Blackcap,Mistle Thrush,Little Ringed Plover,Common Tern

Eenden (broeden vermoedelijk buiten het gebied) : Mallard,Common Shelduck,Ruddy Shelduck,Common Pochard,Gadwall,Tufted Duck.

Roofvogels komen voor in het gebied maar broeden elders mogelijk door het gebrek aan geschikte mogelijkheden : Common Buzzard,Eurasian Kestrel,Eurasian Sparrowhawk,European Marsh Harrier,Hen Harrier,Eurasian Hobby,Peregrine Falcon.

Bijzondere soorten tijdens de voorjaarstrek en najaarstrek : Steltlopers als : Common Sandpiper,Green Sandpiper en Ruff maken gebruik van het gebied evenals : Black-tailed Godwit, Northern Lapwing, Eurasian Oystercatcher,Little Ringed Plover, Common Tern die incidenteel broeden in het gebied. Ook de Osprey en White Stork zien we in het gebied.

Details

Access

You can easily get there by car and there is ample parking space. The area is ideal for exploring on foot. The total walking trail as shown on the map is about 6 km.

_________________________

Dutch: Je kunt er met de auto gemakkelijk komen en er is voldoende parkeergelegenheid. Het gebied is uitermate geschikt om wandelend te onderzoeken. De ingetekende route op de kaart is ongeveer 6 km.

Terrain and Habitat

Lake, Beach, Mud flats, Agriculture, Scattered trees and bushes, Grassland, Reedbeds, Wetland

Conditions

Flat, Sandy, Swampy, Slippery, No shadow, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring, Autumn, Autumn migration, Summer, Spring migration, Winter

Route

Unpaved road, Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot, Car

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

The area is not only interesting for birdwatchers. The area is also particularly interesting for people who are involved with: Flora, Small mammals (Bats), Invertebrates (dragonflies, Butterflies) and Fish.

_________________________

Dutch: Het gebied is overigens niet alleen voor vogelaars interessant. Het gebied is ook bijzonder interessant voor mensen die zich bezig houden met : Flora, Kleine zoogdieren (Vleermuizen), Ongewervelden (libellen, Vlinders) en Vissen.

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!