b

Bekendelle

Gelderland - Achterhoek  >  Netherlands

Bekendelle is only a small marsh forest, but it is a prime location for woodpeckers.

Added by W. Reinink

Description

Bekendelle is located along the stream de Slinge. Especially the part along the stream consists of old forest with different types of trees and a lot of dead wood. As a result, it is precisely this part that is particularly rich in woodpeckers. It is a good location to see both Lesser Spotted Woodpecker and Middle Spotted Woodpecker. Black Woodpecker and Eurasian Green Woodpecker are also found, as well as Eurasian Treecreeper. The forest is also rich in other species such as Hawfinch, Wood Warbler and Spotted Flycatcher. The Grey Wagtail and Common Kingfisher live along the stream.

_________________________

Nederlands: Bekendelle is een klein moerasbos, maar een toplocatie voor spechten. Bekendelle ligt langs het beekje de Slinge. Vooral het deel langs de beek bestaat uit oud bos met verschillende soorten bomen, veel structuur en veel dood hout. Het resultaat is dat juist dit deel bijzonder rijk is aan spechten. Het is een goede locatie om zowel kleine bonte specht als middelste bonte specht te zien. Ook zwarte specht en groene specht komen er voor, evenals de taigaboomkruiper. Het bos is ook rijk aan andere soorten zoals appelvink, fluiter en grauwe vliegenvanger. Langs de beek komen de grote gele kwikstaart en de ijsvogel voor.

Details

Access

You can park along the Brinkeweg in Woold. Several hiking trails run through the area from this location. It is possible to do a circular walk, but it is more interesting to walk the path back and forth along the stream. The surrounding forest area is much more uniform with parts of production forest and is much less attractive to birds. Early spring is the best period. There are still no leaves on the trees and the woodpeckers are fully active. In addition to birds, there are also many interesting plants and other animal species.

_________________________

Nederlands: Parkeren kan langs de Brinkeweg in Woold. Vanaf deze locatie lopen verschillende wandelpaden door het gebied. Het is mogelijk om een rondwandeling te maken, maar het is interessanter om het pad langs de beek heen en weer te lopen. Het omliggende bosgebied is veel eenvormiger met stukken productiebos en is voor vogels veel minder aantrekkelijk. Het vroege voorjaar is de beste periode. Er zit dan nog geen blad aan de bomen en de spechten zijn volop actief. Naast vogels komen er ook de nodige interessante planten en andere diersoorten voor. Op de vochtige bodem groeien slanke sleutelbloem een dotterbloem, terwijl er ook bijzondere insecten te vinden zijn zoals de bosbeekjuffer.

Terrain and Habitat

Forest

Conditions

Flat

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

Spring, Summer

Best time to visit

Spring

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!