c

Bossche Broek

Noord-Brabant  >  Netherlands

The Bossche Broek is a low-lying, bird-rich wetland and grassland area of 200 hectares on the south side of the city center of 's-Hertogenbosch.

Added* by H vd linden
Most recent update 31 March 2021

Description

The Bossche Broek is located in the valley of the river Dommel and is an important meadow and marsh bird area. The area includes pastures, waters, reed borders, grasslands and nutrient-poor hay meadows. Common birds are Northern Lapwing, Great Crested Grebe, Meadow Pipit, Reed Bunting, Grasshopper Warbler, Common Snipe and Bluethroat. Real meadow birds such as Black-tailed Godwit, Common Redshank and Eurasian Oystercatcher can also be found in the area. And at the PTT lake, against the A2 highway, you will find different kinds of ducks.

_________________________

Nederlands: Het Bossche Broek is een laaggelegen grasland van 200 hectare aan de zuidkant van de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Dit oude moerasgebied ligt in het dal van de Dommel. Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend grondwater (kwel) of is een, langs een rivier of beek gelegen, laag stuk land dat regelmatig overstroomt en 's winters vaak langere tijd onder water staat. Het Bossche Broek is een belangrijk weide- en moerasvogelgebied. Het gebied omvat weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. Veel voorkomende vogels zijn: kievit, canadese gans, fuut, spreeuw, blauwe reiger, graspieper en rietgors. Daarnaast zie je (of hoor je) er ook de blauwborst, kleine karekiet, sprinkhaanzanger en roodborsttapuit. Echte weidevogels als grutto, tureluur en scholekster zijn er ook te vinden. En bij de PTT-plas, tegen de A2, vind je ook nog diverse soorten eenden.

Details

Access

The area is located immediately south of the walls of 's-Hertogenbosch, bounded on the west by the Dommel, on the east by the district of De Pettelaar and the Zuiderplas, on the south by the A2 highway. You can easily walk to the Bossche Broek from the city. It is a 2.5 km walk from Den Bosch trainstation to the Bossche Broek. There is free access on the hiking and biking trails. On the map below you see a suggestion for a 5 km circular walk.

_________________________

Nederlands: Het gebied ligt direct ten zuiden van de omwalling van 's-Hertogenbosch, in het westen begrensd door de Dommel, in het oosten door de wijk de Pettelaar en de Zuiderplas, in het zuiden door de A2. Je loopt er vanuit de stad gemakkelijk naartoe. Vanaf station Den Bosch is het ongeveer 2,5 km lopen naar het Bossche Broek. Er is vrije toegang op de wandel- en fietspaden. Op de kaart beneden zie je een suggestie voor een rondwandeling van 5 km, maar er is gemakkelijk ook een kortere variant van te maken. Het beste deel voor weidevogels is het gebied rondom de rode Birdingplaces-stip op de kaart.

Terrain and Habitat

Wetland , Grassland , Lake

Conditions

Flat , Wet

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area