b

Cartierheide en Hapertse heide

brabant  >  Netherlands

Oud heidegebied met moerasoachtig gedeelte met ven. In winter Great Grey Shrike en Hen Harrier op de heide, in zomer Black-necked Grebe op ven.

Description

De Cartierheide en Hapertse heide ligt grotendeels in de gemeente Bladel, een klein stukje in de zuidoost hoek ligt in de gemeente Eersel. Het gebied maakt onderdeel uit van Boswachterij de Kempen.

Zowel aan de oost als de westzijde wordt de begrenzing gevormd door bosgebieden.

Van zuid naar noord wordt het gebied doorsneden door het deels gegraven Dalems Stroomke. Dit centrale deel van het gebied ligt het laagst en is dan ook het natste. Een deel van het oorspronkelijke moeras is in de jaren twintig van vorige eeuw als vijver ingericht en omringd door een dijkje. Dit gebied staat bekend als het Pannegoor. 

De begroeiing is hier vooral struikheide. Op de overgangen van nat naar droog zijn soms uitgestrekte dopheidevelden aanwezig met kruipwilg, veenbies en klokjesgentiaan. Het noordelijk deel van het gebied is bebost. Langs de beek broekbos met veel wilg en berk; op de drogere delen relatief oud loofbos met eik, berk, grove den en soms haagbeuk en hulst.

Vogels te zien: Eurasian Nightjar Black-necked Grebe in zomer, in winter klapekster en blauwe kiekendief.

Details

Access

Aan rand van het gebied is een parkeerplaats aan de Postelseweg komend vanuit Eersel rechtaf Bredaase baan opdraaien. Zandpad, meteen rechts na afslag parkeerplaats.

Terrain and Habitat

Forest, Moors/heathland, Scattered trees and bushes, Lake

Conditions

Sandy, Flat, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Route

Unpaved road, Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!