c

De Muy

Island of Texel  >  Netherlands

This area has some bodies of water. Some plains that can be wet. Depending on the season, there are interesting birds here, but also nice plants & butterflies.

Added by Klaas de Jong

Description

The central lake in the area used to have the biggest Spoonbill-colony of the Netherlands, but the Great Cormorant took over and has now a huge colony of 1000+ birds. There are only a few Spoonbill left. A large part of the area is flat and in wetter times can hold large water surfaces. This may attract several waders like Wood Sandpiper , Green Sandpiper and Common Greenshank and also, during spring migration, good numbers of Western Yellow Wagtail, including the rare and interesting subspecies thunbergi and flavissima. The area can also be very good for raptors during migration.

_________________________

Nederlands:  De Muy heeft enkele watertjes en sommige vlaktes die nat kunnen zijn. Afhankelijk van het seizoen komen hier interessante vogels voor, maar ook leuke planten & vlinders. Het centrale meer in het gebied had vroeger de grootste Spoonbill kolonie van Nederland, maar de Great Cormorant nam het over en heeft nu een enorme kolonie van 1000+ vogels. Er zijn er nog maar een paar Spoonbill over. Een groot deel van het gebied is vlak en kan in nattere tijden grote wateroppervlakken bevatten. Dit kan verschillende steltlopers aantrekken zoals Wood Sandpiper, Green Sandpiper en Common Greenshank en ook, tijdens de voorjaarstrek, goede aantallen Western Yellow Wagtail, waaronder de zeldzame en interessante ondersoorten thunbergi en flavissima. Het gebied kan tijdens de trek ook heel goed zijn voor roofvogels.

Details

Access

There are a few entrances, but two of them are important: at the west end of the Muyweg and near the parking of Paal 21, just outside De Koog. The area is best discovered by foot. The paths are not flat and exceptionally wheelchair-unfriendly. The central path could be explored by bike, but if you do not own a mountain bike, you might consider this a bad idea.

_________________________

Nederlands: Er zijn een paar ingangen, maar twee zijn belangrijk: aan de westkant van de Muyweg en bij de parkeerplaats van Paal 21, net buiten De Koog. Het gebied kan het beste te voet worden ontdekt. De paden zijn niet vlak en buitengewoon rolstoelonvriendelijk. Het centrale pad zou op de fiets verkend kunnen worden, maar als je geen mountainbike hebt, zou je dit een slecht idee kunnen vinden.

Terrain and Habitat

Forest, Wetland, Plain, Lake, Scattered trees and bushes, Grassland, Dunes

Conditions

Flat, No shadow, Hilly, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Summer

Route

Unpaved road, Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

Yes

Extra info

De Muy is a pretty good bird area on the island, but it may be even better for plants, mushrooms, butterflies and other insects. In summer you can find a wide variety of very rare butterflies like Speyeria aglaja and Fabriciana niobe, but also Colias crocea and Plebejus argus.

_________________________

Nederlands: De Muy is een redelijk goed vogelgebied op het eiland, maar het is misschien nog beter voor planten, paddenstoelen, vlinders en andere insecten. In de zomer vind je een grote verscheidenheid aan zeer zeldzame vlinders zoals Speyeria aglaja en Fabriciana niobe, maar ook Colias crocea en Plebejus argus.

Links

Birdingplaces Near

De Muy is adjacent to De Slufter, which has the same genesis, but is subject to salt, while De Muy has mainly fresh water bodies. Also, the Texel forest called De Dennen is nearby and full of birds.

_________________________

Nederlands: De Muy grenst aan De Slufter, die dezelfde kenmerken heeft, maar onderhevig is aan zout, terwijl De Muy voornamelijk zoetwaterlichamen heeft. Ook het Texelse bos De Dennen is vlakbij en vol vogels.

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!