a

De Onlanden - birdwatch tower

Groningen  >  Netherlands

Wetland of 2500 hectare very close to the city of Groningen that is fantastic for birdwatching. Many special and sometimes rare birds can be seen here.

Added by Christiena

Description

The 2500 hectare nature and water storage area De Onlanden is situated on the border of the provinces of Drenthe and Groningen. Sandwiched between the sandy areas of Drenthe and the Groninger clay areas, there is a low moor area here, where water from the Drenthe brooks has traditionally collected before flowing through the Lauwers and the Reitdiep to the Wadden Sea. In earlier times this was one big peat swamp. Over the past century, the low moor area has been used as a pasture area. But since 2009, this peat meadow area has been returned to nature. The Drenthe brooks flow through it again and a swamp can develop again with naturally changing water levels. The result is a paradise for birds. So close to the city of Groningen you can enjoy birds like Great Egret, European Marsh Harrier, White-tailed Eagle and Great Bittern. But the area is also famous for the rarities that show up almost every year. Birds like Hoopoe, Black Vulture, Gull-billed Tern, Little Crake or Whiskered Tern where seen in recent years. A watchtower offers a magnificent view at a height of 26 meters: over De Onlanden, the skyline of the city of Groningen and the many marsh birds.

_________________________

Nederlands: Op de grens van de provincies Drenthe en Groningen ligt het 2500 ha grote natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden. Ingeklemd tussen de Drentse zandgebieden en de Groninger klei gebieden, ligt hier een laagveen gebied, waar van oudsher het water uit de Drentse beken zich verzamelde, alvorens via de Lauwers en het Reitdiep door te stromen naar de Waddenzee. In vroeger tijden was dit één groot veenmoeras. De afgelopen eeuw is het laagveengebied in gebruik geweest als weidegebied. Maar sinds 2009 is het veenweidegebied terug gegeven aan de natuur. De Drentse beken stromen er weer doorheen en er kan zich opnieuw een moeras ontwikkelen met natuurlijk wisselende waterstanden. Het resultaat is een paradijs voor vogels. Zo dicht bij de stad Groningen kun je hier genieten van de Great EgretEuropean Marsh HarrierWhite-tailed Eagle en Great Bittern. Maar het gebied staat ook bekend om de zeldzaamheden die bijna elk jaar opduiken. Vogels zoals Hoopoe, Black Vulture, Gull-billed Tern, Little Crake of Whiskered Tern werden de afgelopen jaren gezien. Een uitkijktoren biedt op 26 meter hoogte een schitterende uitzicht: over De Onlanden, op de skyline van de stad Groningen en op de vele moerasvogels.

Details

Access

There is a parking lot at the watchtower (see the P on the map). The watchtower can be reached from the parking lot via a 500 m walking path. By the way, there are many more walks and bike rides to make in and around the Onlanden, but the birdwatch tower and the surrounding area is a good starting point.

_________________________

Nederlands: Er is een parkeerplaats bij de uitkijktoren (zie de P op de kaart). De uitkijktoren is vanaf de parkeerplaats via een wandelpad te bereiken (ongeveer 500 meter lopen). Er zijn overigens in en rondom de Onlanden nog veel meer mooie wandelingen en fietstochten te maken, maar de vogelkijktoren is een goede plek om te beginnen.

Terrain and Habitat

Wetland

Conditions

Flat, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring migration, Autumn migration, Spring

Route

Paved road, Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot, Bicycle

Birdwatching hide / platform

Yes

Links

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!