b

Deesche Watergang Kattendijke

Zeeland  >  Netherlands

Flooded low-lying pasture that holds water year round. The area is a resting place for many birds at high tide at sea.

Added by Johan Geluk

Description

The Deesche Watergang is a wetland area between Goes and Kattendijke. It consists of a creek rest with reed edges and meadows. Birds that nest here are AvocetLittle Ringed PloverCommon Redshank and Common Tern. Meadow PipitWestern Yellow WagtailWhite Wagtail and Skylark can be found in the grasslands. The reed collars provide breeding opportunities for Reed Bunting and Reed Warbler. Other birds you can see here are Common Greenshank, Avocet, Spoonbill, Greylag Goose and Barnacle Goose.

_________________________

Nederlands: De Deesche watergang is plas-drasgebied tussen Goes en Kattendijke. Het bestaat uit een schor, een kreekrest met rietranden en weiden. Ook bij droogte is hier nog water. Het is een rustplaats voor veel vogels bij hoogwater op zee.  In de Deesche watergang broeden naast kluten, ook plevieren en tureluurs, visdieven en kokmeeuwen. In het grasland komen graspiepers, gele en witte kwikstaarten en veldleeuweriken voor. De rietkragen bieden broedgelegenheid aan rietgors, kleine karekiet, meerkoet en waterhoen. Andere vogels die je hier kunt zien zijn Common Greenshank, Avocet, Spoonbill, Greylag Goose en Barnacle Goose.

Details

Access

Viewing platform on the Goes - Wemeldinge road. Easy to find.

_________________________

Nederlands: Uitkijkplatform op de weg Goes - Wemeldinge. Gemakkelijk te vinden.

Terrain and Habitat

Wetland, Grassland

Conditions

Flat

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn migration, Spring

Route

Paved road

Difficulty walking trail

Accessible by

Bicycle, Car, Wheelchair

Birdwatching hide / platform

Yes

Birdingplaces Near

 Common Ringed Plover breeds every year near Kattendijke

_________________________

Nederlands:

 Common Ringed Plover jaarlijkse broedplaats bij Kattendijke

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!