a

Hardenhoek - Biesbosch National Park

Noord-Brabant  >  Netherlands

One of the best areas for birding in Biesbosch National Park. The best spot for observing White-tailed Eagle.

Added* by Mats van Kasteren
Most recent update 17 September 2022

Description

One of the best areas for birdwatching in Biesbosch National Park. Always many waders, Eurasian Spoonbill and ducks to be seen, and this is also the best spot (by far) to see both White-tailed Eagle and Osprey in the entire area (and possibly the entire country of The Netherlands).

_________________________

Nederlands: Een van de beste gebieden om vogels te kijken in Nationaal Park de Biesbosch. Altijd veel steltlopers, Eurasian Spoonbill en eenden te zien, en dit is ook verreweg de beste plek om zowel White-tailed Eagle als Osprey te zien in het hele gebied (en mogelijk in heel Nederland).

Details

Access

From Werkendam, just follow the Bandijk for 10 minutes or so (8,8 km) until you reach "the Wassende Maan" (See on the map), recognisable by the small hill (often grazed over by sheep). Park your car at the small carpark just 50 metres ahead of the little gate, on the right of the road (the gate is on the left). Cross the road, go through the gate and climb the small hill. When on top of the hill, go right and find a good place from where you can overlook the water.

Sidenote: don't forget to check the reedbeds on either side of the road near the carpark. In particulair the reeds on the North side of the road are known to hold Great Bittern.

_________________________

Nederlands: Volg vanaf Werkendam de Bandijk ongeveer 10 minuten (8,8 km) tot je bij "de Wassende Maan" komt (zie kaart), herkenbaar aan de kleine heuvel (vaak begraasd door schapen). Parkeer je auto op het kleine parkeerterrein 50 meter voor het hekje, aan de rechterkant van de weg (het hek is aan de linkerkant). Steek de weg over, ga door de poort en beklim de kleine heuvel. Als je bovenop de heuvel bent, ga je naar rechts en zoek je een goede plek waar je het water kunt overzien.

Vergeet ook niet de rietvelden aan weerszijden van de weg bij de parkeerplaats te controleren. Met name het riet aan de noordkant van de weg staat bekend als plek van Great Bittern .

Terrain and Habitat

Wetland , Mud flats , Lake

Conditions

Flat , Wet , Open landscape , High water possible

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

All year round

Best time to visit

Winter , Spring

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle , Car

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area