c

Koelbroek

Limburg  >  Netherlands

A small forested wetland area; good for forest and wetland species.

Added* by Bas Engels
Most recent update 11 September 2022

Description

The Koelbroek area is a small forested wetland near the village of Boekend. It mostly contains deciduous forest with some wetland area within, some ditches and open agricultural grounds. The forest itself is a good place for typical forest species, like Eurasian Nuthatch, Short-toed Treecreeper and Eurasian Bullfinch. Woodpeckers, like Black Woodpecker and Eurasian Green Woodpecker, are often found in the area, especially at the start of the track where a bunch of dead trees stand in the water. Near the edge of the forest and where wetland is still present, small reedbeds cover the area. Species like Reed Warbler can be found here. Sometimes Water Rail can be heard too.

In the northern part of the area, a wider ditch is located in which Common Kingfisher is often present. Also Grey Wagtail can be heard and seen here. Above the forest, predatory birds can be seen soaring over, like Common Buzzard and European Honey-buzzard. Sparrowhawk can be seen near the edges of the forest, hunting for prey.

On the agricultural fields on the southern side of the forest, Grey Partridge and Common Pheasant can be found. Flocks of Stock Dove can be present in, mainly, the winter season. The end of the track leads through the northern part of the village. Some farms are excellent for local breeding birds, like Black Redstart and Little Owl.

_________________________

Nederlands: Het Koelbroek is een klein bebost watergebied nabij het dorp Boekend. Het heeft voornamelijk loofbos met wat waterrijk gebied binnenin, enkele sloten en open landbouwgronden. Het bos zelf is een goede plek voor typische bossoorten, zoals Eurasian Nuthatch, Short-toed Treecreeper en Eurasian Bullfinch. Spechten, zoals Black Woodpecker en Eurasian Green Woodpecker, zijn vaak te vinden, vooral aan het begin van het pad waar een stel dode bomen in het water staan. Aan de rand van het bos en waar wetland aanwezig is, vind je kleine rietvelden. Soorten zoals Reed Warbler zijn hier te vinden. Soms is de Water Rail ook te horen.

In het noordelijke deel van het gebied bevindt zich een bredere sloot waarin vaak Common Kingfisher te vinden is. Ook Grey Wagtail is hier te horen en te zien. Boven het bos zie je roofvogels overvliegen, zoals Common Buzzard en European Honey-buzzard. Sparrowhawk kan worden gezien aan de randen van het bos, op jacht naar prooi.

Op de akkers aan de zuidkant van het bos zijn Grey Partridge en Common Pheasant te vinden. Koppels Stock Dove kunnen vooral in het winterseizoen aanwezig zijn. Het einde van het pad loopt door het noordelijke deel van het dorp. Sommige boerderijen zijn uitstekend geschikt voor vogels als Black Redstart en Little Owl.

Details

Access

The area is easy accessible on foot. You can park your car at the beginning of the track on the western part of the forest and walk a circular route of about 2,5 km. The first part of the track is unpaved, but mostly dry. From about half the track the road changes to tarmac.

_________________________

Nederlands: Het gebied is gemakkelijk te voet te verkennen. Je kunt parkeren aan het begin van het pad in het westelijke deel van het bos en een rondwandeling van ongeveer 2,5 km lopen. Het eerste deel van de route is onverhard, maar grotendeels droog. Vanaf ongeveer de helft van de route is de weg verhard.

Terrain and Habitat

Forest , Wetland , Grassland , Reedbeds , Agriculture , City/village

Conditions

Flat , Wet , Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

Spring

Best time to visit

Spring

Route

Paved road , Unpaved road , Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area