c

Kollumerwaard - Uitkijktoren De Baak

Friesland, Lauwersmeer  >  Netherlands

New nature development in a former shooting range. The site has been excavated and now has shallow water and extensive reed beds.

Added by Marten Wesselius

Description

From the remarkable steel watchtower you have a good view of the Kollumerwaard. In the spring and summer there are many reed and marsh birds to see and hear, including Grasshopper Warbler, Marsh Warbler, Northern Wheatear, European Stonechat, Whinchat, Bluethroat, Savi's Warbler and Bearded Tit. Great Bittern and Little Bittern also feel at home here. Other reported birds include Great Egret and Little Egret, Peregrine Falcon, Merlin, Rough-legged Buzzard, Montagu's Harrier and Hen Harrier.

_________________________

Nederlands: Nieuwe natuurontwikkeling in voormalig schietterrein in de Lauwersmeer. Het terrein is afgegraven en nu ondiep water en uitgestrekte rietvelden. Vanaf de qua bouwstijl opmerkelijke, stalen uitkijktoren heeft men een goed zicht op de Kollumerwaard. In het voorjaar en zomer zijn er veel riet- en moerasvogels te zien en te horen waaronder sprinkhaanrietzanger, bosrietzanger, tapuit, roodborsttapuit, paapje, blauwborst, snor en baardmannetje. Ook de roerdomp en dodaars voelen zich hier thuis. Andere gesignaleerde vogels zijn onder meer grote- en kleine zilverreiger, slechtvalk, smelleken, ruigpootbuizerd, grauwe- en blauwe kiekendief.

Details

Access

Via the Kwelderweg under Dokkumer Nieuwezijlen towards Zoutkamp. After about 5 km there is a parking lot on the left behind a large dike body. That's where the walking route (1 km) to the tower begins.

_________________________

Nederlands: Via de Kwelderweg onder Dokkumer Nieuwezijlen richting Zoutkamp. Na ca. 5 km ligt links een parkeerplaats achter een groot dijklichaam. (kogelvanger) Daar begint de wandelroute van 1 km naar de uitkijktoren.

Terrain and Habitat

Wetland, Reedbeds

Conditions

Flat, Open landscape, Swampy

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

Yes

Birdingplaces Near

Tour around (National Park) Lauwersmeer with several suitable locations.

_________________________

Nederlands: Rondje rondom (Nationaal Park) Lauwersmeer met meerdere geschikte locaties. 

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!