b

Lindevallei (Lendepolder)

Friesland  >  Netherlands

Varied swamp area in the stream valley landscape of the Linde.

Added by Marten Wesselius

Description

A recently renovated bird hide is located in the Lendepolder, a sub-area of the Lendevallei. The hide is located near a pond (a former polder flooded). It is remarkable that the Red-necked Grebe is occasionally seen here. In spring and summer Cuckoo and Marsh Warbler sometimes make themselves heard. In the winter half year many species of water birds reside here, including Gadwall, Northern Shoveler, Eurasian Wigeon, Common Teal, Greylag Goose and Tundra Swan (Bewick's Swan). Of the birds of prey, Common Buzzard and Northern Goshawk are regularly seen. So-called "bare groundbreeders" like Common Tern and Common Ringed Plover breed on an artificial island in the middle of the lake.

_________________________

Nederlands:  Gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Linde. Een recentelijk vernieuwde vogelkijkhut staat in de Lendepolder, een deelgebied van de Lendevallei. De hut staat aan een waterplas ( een onder water gezette voormalige polder ). Opmerkelijk is dat hier af en toe de roodhalsfuut wordt gesignaleerd. In voorjaar en zomer laten koekoek en bosrietzanger soms van zich horen. In het winterhalfjaar verblijven hier veel soorten watervogels waaronder krakeend, slobeend, smient, wintertaling, grauwe gans en kleine zwaan. Van de roofvogels laten buizerd en havik zich regelmatig zien. Op een kunstmatig eiland midden in de plas broeden zogenaamde "kale grondbroeders" zoals de visdief en bontbekplevier.

Details

Access

Via the Steenwijkerweg between Wolvega and De Blesse, from the Blessebrug over the railway and under the highway.

_________________________

Nederlands: Via de Steenwijkerweg tussen Wolvega en De Blesse, vanaf de Blessebrug over het spoor en onder de snelweg door. 

Terrain and Habitat

Scattered trees and bushes, Forest, Wetland, Grassland, Reedbeds, Lake

Conditions

Flat, Swampy

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

Spring, Autumn

Best time to visit

Spring

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot, Bicycle, Car

Birdwatching hide / platform

Yes

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!