a

Mariapeel

L:imburg  >  Netherlands

The bird-rich nature reserve Mariapeel has elongated old peat canals and extensive heaths and wet meadows.

Added* by Geert Lamers
Most recent update 26 March 2021

Description

In the Mariapeel, the canal Helenavaart cuts through the landscape. Along the water there are impressive oaks and between the former peat fields you will discover a mosaic of meadows, heaths and grassland. A mix of cultural history and new nature. Swans and ducks swim in the canals. A little further you will find meadow birds such as Northern Lapwing. The Peel is home to many small insectivorous songbirds such as Bluethroat, Grasshopper Warbler, European Stonechat, but also birds such as Golden Oriole, Eurasian Curlew, Reed Bunting and Tree Pipit. Especially a top area in the spring when birdsong erupts everywhere in the area. A special visitor is Common Crane. Every year, large or small groups of Common Crane settle in the area during bird migration.

_________________________

Nederlands: Het vogelrijke natuurgebied Mariapeel heeft langgerekte oude turfvaarten en uitgestrekte heides, stukken veen en natte weides. In de Mariapeel doorsnijdt de Helenavaart het peellandschap. Langs het water staan imposante eiken en tussen de voormalige turfvelden ontdek je een mozaïek van weides, heides en grasland. Een mix van cultuurhistorie en nieuwe natuur. In de vaarten zwemmen zwanen en eenden. Even verderop vind je weidevogels als de kievit. In de Peel leven met name veel kleine insectenetende zangvogels zoals de blauwborst, sprinkhaanzanger, roodborsttapuit, maar ook vogels als de wielewaal, wulp, rietgors en boompieper. Vooral een topgebied in de lente als overal in het gebied de vogelzang losbarst. Een bijzondere doortrekker is de kraanvogel. Ieder jaar strijken er tijdens de vogeltrek grote of kleine groepen kraanvogels neer in de Peel.

Details

Access

There are several beautiful walks through the area. The map below shows an eastern walk through the Mariapeel of 4 km and a western walk (the Boswachterspad, a circular walk marked with blue poles) of 5.4 km. Click on the P in the map to go to the starting point for both walking routes. The eastern walk is a complete nature walk, the western Boswachterpad partly takes you past cultural-historical landscapes.

_________________________

Nederlands: Er lopen verschillende mooie wandelingen door het gebied. Op de kaart hieronder zie je een oostelijke wandeling door de Mariapeel van 4 km en een westelijke wandeling (het Boswachterspad, een gemarkeerde rondwandeling met blauwe paaltjes van Staatsbosbeheer) van 5,4 km. Klik op de P in de kaart om naar het startpunt voor beide wandelroutes te gaan. De oostelijke wandeling is een volledige natuurwandeling, het westelijke Boswachterpad voert deels langs cultuurhistorische landschappen.

Terrain and Habitat

Forest , Grassland , Moors/heathland

Conditions

Wet , Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

No

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Wide path , Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

Ooit werden Limburg en Noord-Brabant gescheiden door een gigantisch moerasgebied van zo’n 30.000 ha. De Groote Peel, de Mariapeel en Deurnsche Peel, met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 4.500 ha, zijn de belangrijkste restanten van dit uitgestrekte hoogveengebied. De Deurnsche Peel ligt ten zuidoosten van Deurne en behoort tot de Brabantse Peel. Dit gebied sluit aan op de Mariapeel, die in de provincie Limburg ligt. Beide gebieden vormen een groot bijna aaneengesloten natuurgebied.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area