c

Meinerswijk

Gelderland  >  Netherlands

Dynamic wetland area along the river Rijn on the outskirts  of Arnhem. Nice mixture of water, meadow and forest birds. Off-trail wandering allowed.   

Description

The four main landscape types of Meinerswijk are:

1) Old clay pits with permanent water. Good for ducks and grebes especially in winter. 

2)   Seasonally flooded meadows and shrubs. Some waders during migration. Good for songbirds in most seasons. Very docile cows and horses keep the vegetation open. Can be muddy but is great for adventerous wandering.

3) Patches of fairly old riveraine forest. Good for variety of songbirds, woodpeckers etc. 

4) Extensively farmed grasslands. Good for geese in winter and spring.

_________________________

Nederlands:  Meinerswijk is een dynamisch wetland langs de Rijn aan de rand van Arnhem. Mooie mix van water-, weide- en bosvogels. Dwalen buiten de paden is toegestaan. De vier belangrijkste landschapstypen van Meinerswijk zijn:

1) Oude kleiputten met permanent water. Vooral in de winter goed voor eenden en futen.

2) Seizoensgebonden overstroomde weilanden en struiken. Enkele steltlopers tijdens migratie. Goed voor zangvogels in de meeste seizoenen. Zeer dociele koeien en paarden houden de begroeiing open. Kan modderig zijn, maar is geweldig voor avontuurlijke wandelingen.

3) Paar stukjes met vrij oud rivierbos. Goed voor verschillende zangvogels, spechten etc.

4) Extensief beheerde graslanden. Goed voor ganzen in winter en voorjaar.

Details

Access

Walking is best but exploring with bicicle is also possible. No cars are allowed in the area. Road and cycle path are paved, rest are tracks. Good footwear advisable especially in winter and spring. De route that is shown on the map is about 6 km.

_________________________

Nederlands:  Wandelen is de beste optie, maar verkennen met de fiets behoort ook tot de mogelijkheden. Auto's zijn niet toegestaan in de omgeving. Weg en fietspad zijn geasfalteerd, de rest zijn onverharde paden. Vooral in de winter en de lente is goed schoeisel aan te raden. De route die is aangegeven op de kaart is ongeveer 6 km.

Terrain and Habitat

Wetland, Grassland, Scattered trees and bushes, Forest

Conditions

Flat, Open landscape, High water possible

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Paved road, Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Wheelchair, Bicycle, Foot

Birdwatching hide / platform

Yes

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!