a

Mesmerizing Wader migration at Westhoek

Friesland  >  Netherlands

Westhoek is the place in the Netherlands to watch the huge concentrations of waders that use the Wadden Sea as a stop-over-site during their migration.

Added* by Arjan Dwarshuis
Most recent update 4 January 2021

Description

There are few places on this planet where a birdwatcher can witness a mass concentration of over a hundred thousand waders in their summer plumage. Westhoek is such a place. If you choose your visit carefully in May or (preferably) between the third week of July and the first week of September. You have to watch the tide (see the link below for the tides) to make sure you arrive at Westhoek 2 – 1,5 hours before high tide. As you wait at the transition between glasswort and mudflat, you will first see the masses of waders at over a kilometre distance. But as the tide slowly comes in the birds will come closer and closer, until you have tens of thousands of waders foraging right at your feed. The majority will consist of Dunlin, Curlew Sandpiper, Grey Plover, Bar-tailed Godwit, Sanderling, Little Stint, Avocet, Common Ringed Plover and Eurasian Curlew, but among the masses of common waders rarities like Red-necked Phalarope, Broad-billed Sandpiper or even an American vagrant could be found. Witnessing such a sheer mass of birds from such a short distance is an experience that will stay with you forever.

_________________________

Nederlands: Er zijn maar weinig plaatsen op deze planeet waar een vogelaar getuige kan zijn van een massaconcentratie van meer dan honderdduizend steltlopers in hun zomerkleed. Westhoek aan de Waddenzee is zo'n plek. Als je een bezoek zorgvuldig plant in mei of (bij voorkeur) tussen de derde week van juli en de eerste week van september. Je moet wel op het getij letten (zie de link beneden voor de actuele getijden) om ervoor te zorgen dat je 2 - 1,5 uur voor hoogwater in de Westhoek aankomt. Terwijl je wacht op de overgang tussen zeekraal en wad, zie je eerst de massa steltlopers op meer dan een kilometer afstand. Maar als het tij langzaam opkomt, zullen de vogels steeds dichterbij komen, totdat je tienduizenden steltlopers hebt die vlak bij je foerageren. De meerderheid zal bestaan ​​uit Dunlin, Curlew Sandpiper, Grey Plover, Bar-tailed Godwit, Sanderling, Little Stint, Avocet, Common Ringed Ploveren Eurasian Curlew, maar onder de massa gewone steltlopers kunnen ook zeldzaamheden als Red-necked Phalarope en Broad-billed Sandpiper voorkomen of zelfs een Amerikaanse dwaalgast. Getuige zijn van zo'n enorme massa vogels vanaf zo'n korte afstand is een ervaring die je voor altijd bij zal blijven.

Details

Access

You can park at the small car park adjacent to the dike just outside Westhoek (See the P on the map), near the Gaya Indonesia Restaurant. Cross the dike and follow the small track through the reeds until you reach the base off the mudflats. Position yourself at the transition from reeds to glasswort.

_________________________

Nederlands: Je kunt parkeren op het kleine parkeerterrein naast de dijk net buiten de Westhoek (zie de P op de kaart), vlakbij het Gaya Indonesia Restaurant. Steek de dijk over en volg het kleine pad door het riet tot aan de voet van het wad. Ga op de overgang van riet naar zeekraal staan.

Terrain and Habitat

Mud flats , Sea

Conditions

Flat , Open landscape , High water possible

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

Autumn , Spring

Best time to visit

Autumn , Spring migration , Autumn migration

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area