b

Minkewaal

Island of Texel  >  Netherlands

A small pond for waders and ducks between two dikes with a concrete wall with nesting holes for Sand Martin.

Added by Klaas de Jong

Description

The breeding wall for Sand Martin has been discovered by the birds and is used yearly by a good number of pairs. The pond has often waders like Ruddy Turnstone , Dunlin and Common Redshank . There can be a variety of ducks, like Northern Shoveler , Gadwall and in winter Eurasian Wigeon . During migration the area will be visited by White Wagtail , Western Yellow Wagtail (including the rare Grey-headed Wagtail (thunbergi) and Western Yellow Wagtail (flavissima) ) and Meadow Pipit.

_________________________

Nederlands: Een kleine vijver voor steltlopers en eenden tussen twee dijken met een betonnen muur met nestgaten voor Sand Martin. De broedmuur voor Sand Martin is inmiddels ontdekt door de vogels en wordt jaarlijks door een flink aantal paren gebruikt. De vijver heeft vaak steltlopers zoals Ruddy Turnstone, Dunlin en Common Redshank. Er kan een verscheidenheid aan eenden zijn, zoals Northern Shoveler, Gadwall en in de winter Eurasian Wigeon. Tijdens de trek wordt het gebied bezocht door White WagtailWestern Yellow Wagtail (inclusief de zeldzame Grey-headed Wagtail (thunbergi) en Western Yellow Wagtail (flavissima)) en Meadow Pipit .

Details

Access

Je kunt eenvoudig het gehele gebiedje overzien vanaf (de weg langs) de IJsdijk. Deze is toegankelijk voor auto's, fietsen en voetgangers.

_________________________

Nederlands: Je kunt eenvoudig het gehele gebiedje overzien vanaf (de weg langs) de IJsdijk. Deze is toegankelijk voor auto's, fietsen en voetgangers.

Terrain and Habitat

Wetland, Lake, Mud flats

Conditions

Flat, Open landscape, No shadow

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Paved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot, Bicycle, Car, Wheelchair

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

The holes in the Sand Martin wall are closed every winter by volunteers from Vogelwerkgroep Texel (www.vwgtexel.nl), so that the Sand Martin can dig its own nest passages again in the spring to breed.

_________________________

Nederlands:

De gaten in de Oeverzwaluwwand worden iedere winter dichtgemaakt door vrijwilligers van Vogelwerkgroep Texel (www.vwgtexel.nl), zodat de Sand Martin in het voorjaar zijn eigen nestgangen weer kan graven om te broeden.

Links

Birdingplaces Near

Dit gebied maakt deel uit van de Vogelboulevard, die zich uitstrekt over de gehele oostkust van Texel. De Vogelboulevard is een aaneenschakeling van wetlands en geschikte broedplaatsen voor Waddenzee vogels.

_________________________

Nederlands: This area is part of the 'Vogelboulevard' (=bird boulevard), which stretches the entire east coast of Texel. The Vogelboulevard is a chain of wetlands and suitable breeding places for Wadden Sea birds.

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!