a

Nieuwe Heerenven - De Hamert

Limburg  >  Netherlands

The Nieuwe Heerenven is a large fen on the northern edge of the Maasduinen National Park: a very important stopover for many migrating waders!

Added by Bas Engels

Description

The Nieuwe Heerenven are two large fens on the northeastern border of the Maasduinen National Park. Both contain a large body of water surrounded by forests, heathland or pastures. A viewing platform gives you a beautiful overview over (mainly) the Southern fen, which is used by many species of wader during migration as a stopover. Due to the shallow waterlevel, the fen provides a perfect foraging area for these birds. Common species of wader that can be seen here are Ruff, Wood Sandpiper, Common Greenshank, Spotted Redshank, Dunlin, Common Ringed Plover and many more! In the last decade, many rare species of wader have been sighted here, like Black-winged Stilt, Pectoral Sandpiper, Broad-billed Sandpiper and Marsh Sandpiper.

Besides waders, the area is also a great spot for many other waterbirds, like ducks, geese and gulls. Scarcer species, like Ruddy Shelduck, Garganeyand Northern Pintail, can often be found here. During migration, the fen is sometimes visisted by rare species of tern and gull, like White-winged Tern, Whiskered Ternand Little Gull. Small numbers of Spoonbill can be seen foraging in the deeper parts in the Northern part of the Southern fen. Large flocks of swallows and martins tend to hang above the fen, like Sand Martin.

Several birds of prey are attracted to this area due to the large numbers of prey animals, like Eurasian HobbyPeregrine Falcon and Sparrowhawk. Marsh Harrier can often be seen above the heathland in the southwestern corner.

The surrounding forests are home to many species of common songbird, like Blackcap and Garden Warbler. Scarcer species, like Golden Oriole can be heard here too. The heathland provides a perfect habitat for European Stonechat and, in winter, Great Grey Shrike can be seen here too.

Above, a very concise summary of species has been presented. During migration, so many species can turn up here! The area has over 200 species on its list!

_________________________

Nederlands: Het Nieuwe Heerenven is een groot moeras aan de noordrand van Nationaal Park Maasduinen: een zeer belangrijke tussenstop voor veel trekkende steltlopers ! Het bestaat uit twee grote vennen die zijn omgeven door bossen, heide of weilanden. Een uitkijkplatform geeft je een prachtig overzicht over (voornamelijk) het Zuidelijke veen, dat tijdens de trek door veel soorten steltlopers als tussenstop wordt gebruikt. Door de ondiepe waterstand is het veen een prima foerageergebied voor deze vogels. Veel voorkomende soorten steltlopers die hier kunnen worden gezien zijn Ruff, Wood Sandpiper, Common Greenshank, Spotted Redshank, Dunlin, Common Ringed Plover en nog veel meer ! In het afgelopen decennium zijn hier veel zeldzame soorten steltlopers waargenomen, zoals Black-winged Stilt, Pectoral Sandpiper, Broad-billed Sandpiper en Marsh Sandpiper.

Naast steltlopers is het gebied ook een geweldige plek voor vele andere watervogels, zoals eenden, ganzen en meeuwen. Schaarsere soorten, zoals Ruddy Shelduck, Garganey en Northern Pintail, komen hier vaak voor. Tijdens de trek wordt het moeras soms bezocht door zeldzame soorten sterns en meeuwen, zoals White-winged Tern, Whiskered Tern en Little Gull. Kleine aantallen Spoonbill zijn te zien in de diepere delen van het Noordelijk deel van het Zuidelijk Veen. Grote zwermen zwaluwen hangen meestal boven het moeras, zoals Sand Martin.

Door het grote aantal prooidieren worden verschillende roofvogels naar dit gebied gelokt, zoals Eurasian Hobby, Peregrine Falcon en Sparrowhawk. Marsh Harrier is vaak te zien boven de heide in de zuidwestelijke hoek.

In de omliggende bossen leven vele soorten gewone zangvogels, zoals Blackcap en Garden Warbler. Schaarsere soorten, zoals Golden Oriole, zijn hier ook te horen. De heide biedt een perfecte leefomgeving voor European Stonechat en in de winter is Great Grey Shrike hier ook te zien.

Hierboven is een zeer beknopte opsomming van soorten gepresenteerd. Tijdens de trek kunnen hier zoveel soorten opduiken! Het gebied heeft meer dan 200 soorten op zijn lijst!

Details

Access

The area is easy accessible due to the road that lies between both fens. You can park you car near the viewing platform and walk next to the road to scan the fens. A bicycle road provides an overview over the Southern fen from the other side (see map).

_________________________

Nederlands: Het gebied is goed bereikbaar door de weg die tussen beide vennen loopt. Je kunt je auto parkeren bij het uitkijkplatform en langs de weg lopen om de vennen te scannen. Een fietspad geeft vanaf de andere kant een overzicht over het Zuidveen (zie kaart).

Terrain and Habitat

Forest, Scattered trees and bushes, Wetland, Moors/heathland, Lake

Conditions

Flat

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring migration, Autumn migration

Route

Paved road, Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot, Bicycle, Car, Wheelchair

Birdwatching hide / platform

Yes

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!