a

Noordsvaarder

Friesland - Island of Terschelling  >  Netherlands

The Noordsvaarder is the western tip of the island of Terschelling. You will find dunes, beach and mudflats. The Wadden Sea side in particular is rich in birds.

Added by W. Reinink

Description

The Noordsvaarder is a vast area that encompasses the western tip of the island of Terschelling. A large part consists of a beach plain with some dunes here and there. The row of dunes bordering the North Sea is high and consists largely of drifting dunes. More inland, many dunes are covered with thickets and they alternate with wet dune valleys. On the south side you can also find an overgrown beach plain, this green beach turns into the Wadden Sea. Depending on the tide, the beach area is therefore larger or smaller. The best thing is to take a circular walk where you walk from West-Terschelling through the dunes to the North Sea. The first dune valley you walk along is managed as hay land. In addition to many special plants, Northern Lapwing, Black-tailed Godwit and Snipe can be found here. The dunes with thickets are good for numerous singers, including Common Nightingale and Bluethroat, but Hen Harrier can also be seen here regularly.

The route to the beach also passes a dune lake with extensive reed borders. Here, besides ducks like Northern Shoveler, you have a chance of Bearded Tit. Bird numbers are usually limited along the North Sea beach, but there is a chance of nice species, such as Snow Bunting, while above the sea there is a chance of sea ducks and divers. In addition to birds, seals can also be seen regularly, both gray and harbor seals. However, the vast majority of birds are on the Wadden side. All kinds of waders can be found here. The adjacent green beach is a good place to see the Horned Lark in the winter months. NOTE: Especially at high tide, the area is used by birds as a resting place, keep your distance and do not disturb them! During the breeding season, a part is sometimes closed due to the present ground breeders, do not enter this area!

_________________________

Nederlands:  De Noordsvaarder is de westpunt van het eiland Terschelling. Je vindt er duinen, strand en wadden. Vooral de waddenkant is rijk aan vogels. De Noordsvaarder is een uitgestrekt gebied dat de westpunt van het eiland Terschelling omvat. Een groot deel bestaat uit een strandvlakte met hier en daar wat duintjes. Grenzend aan het Noordzee is de duinenrij hoog en bestaat die voor een groot deel uit nog stuivende duinen. Meer landinwaarts zijn veel duinen begroeid met struweel en worden ze afgewisseld met natte duinvalleien. Aan de zuidkant is ook een begroeide strandvlakte te vinden, dit groene strand gaat over in de Waddenzee. Afhankelijk van het getijde is de strandvlakte dus groter of kleiner. Het mooiste is om een rondwandeling te maken waarbij je vanaf West-Terschelling door de duinen naar de Noordzee loopt. De eerste duinvallei waar je langs loopt wordt beheerd als hooiland. Naast veel bijzondere planten zijn hier kievit, grutto en watersnip te vinden. De duinen met struweel zijn goed voor tal van zangers waaronder nachtegaal en blauwborst, maar ook blauwe kiekendief is hier regelmatig te zien.

De route naar het strand komt ook langs een duinmeer met uitgebreide rietkragen. Hier heb je naast eenden als slobeend, kans op baardmannetjes. Langs het Noordzeestrand zijn de vogelaantallen meestal beperkt, maar er is wel kans op leuke soorten, zoals sneeuwgors, terwijl er boven zee kans is op zee-eenden en duikers. Naast vogels zijn er ook regelmatig zeehonden te zien, zowel de grijze als de gewone zeehond. Verreweg de meeste vogels zitten echter aan de Waddenkant. Allerlei steltlopers zijn hier te vinden. Het aangrenzende groene strand is in de wintermaanden een goede plek om de strandleeuwerik te zien. LET OP: Vooral bij hoog water wordt het gebied door vogels gebruikt als rustplaats, houd afstand en verstoor ze niet! In het broedseizoen is soms een deel afgesloten vanwege de aanwezige grondbroeders, ga dit gebied niet in!

Details

Access

Het gebied ligt op loopafstand van het dorp West-Terschelling. Bij de haven is volop parkeergelegenheid. Het gebied zelf is alleen lopend toegankelijk. De route is about 10 km.

_________________________

Nederlands: Het gebied ligt op loopafstand van het dorp West-Terschelling. Bij de haven is volop parkeergelegenheid. Het gebied zelf is alleen lopend toegankelijk. De route is ongeveer 10 km.

Terrain and Habitat

Beach, Mud flats, Grassland, Dunes, Reedbeds

Conditions

Flat, Sandy, Swampy, No shadow, Open landscape, High water possible, Dry

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn migration, Spring, Spring migration, Summer

Route

Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot

Birdwatching hide / platform

No

Birdingplaces Near

Especially after strong winds it is interesting to search the harbor. Here you can sometimes find nice sea birds such as Common Guillemot, divers and Red-breasted Merganser.

_________________________

Nederlands:  Vooral na harde wind is het interessant om de haven af te zoeken. Hier kunnen soms leuke zeevogels zitten als zeekoet, duikers en middelste zaagbek.

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!