b

Uitkijktoren Waddenzee - Schor Den Oever

Noord-Holland  >  Netherlands

Observation tower with great views over the Wadden Sea. All year round loads of birds can be seen.

Added* by Birdingplaces Team
Most recent update 29 September 2022

Description

Lookout-tower with fine views over the Wadden Sea with most of the time loads of birds. Rather hidden on a pier behind the harbor of Den Oever. The bird watch tower is eight meters high and offers a great view of salt marshes, mud flats and the breeding island of Vogelsand. The observation tower has two floors and information panels (in Dutch) about wading birds. From the tower you have views of different habitats with different types of birds. Just below you there is the salt marsh of Den Oever, right in front of you is the Wadden Sea, on the right the harbor and a little further the island Vogelsand with in spring and summer a large Eurasian Spoonbill colony. From the observation tower you can always see wading birds and often seals. In the winter the harbor often sees Red-breasted Merganser. On good days the number of birds is sensational and you can see thousands of wading birds at the same time. From Bar-tailed Godwit to Eurasian Curlew and from Dunlin to many other species of waders, ducks and geese. But also for example Snow Bunting (in winter), Short-eared Owl and Shore Lark are seen here. On the day of the opening in 2018, even the extremely rare Terek Sandpiper was observed.

_________________________

Nederlands: Uitkijktoren met fraai uitzicht over de Waddenzee met veel vogels. Nogal verstopt op een pier achter de haven van Den Oever. De vogelkijktoren is acht meter hoog en biedt een prachtig uitzicht op kwelders, slikken en het broedeiland Vogelsand. De uitkijktoren heeft twee verdiepingen en informatiepanelen over vogels. Vanaf de toren heb je uitzicht op verschillende leefgebieden met verschillende soorten vogels. Net onder je ligt de kwelder van Den Oever, recht voor je de Waddenzee, rechts de haven en even verder het eiland Vogelsand met in het voorjaar en de zomer een grote Eurasian Spoonbill kolonie. Vanaf de uitkijktoren kun je altijd waadvogels en vaak zeehonden zien. In de winter zie je in de haven soms Red-breasted Merganser. Op goede dagen is het aantal vogels sensationeel en kun je duizenden vogels tegelijk zien. Van Bar-tailed Godwit tot Eurasian Curlew en van Dunlin tot vele andere soorten steltlopers, eenden en ganzen. Maar ook bijvoorbeeld Snow Bunting (in de winter), Short-eared Owl en Shore Lark zijn hier te zien. Op de dag van de opening in 2018 werd zelfs de uiterst zeldzame Terek Sandpiper waargenomen.

Details

Access

You can park in the nearby harbour (click on the P on the map to go there directly) and from there it is an easy walk to the observation tower.

_________________________

Nederlands: Je kunt parkeren in de nabijgelegen haven (klik op de P in de kaart voor een routebeschrijving) en vanaf daar is het een makkelijke wandeling naar de uitkijktoren.

Terrain and Habitat

Grassland , Sea , Beach , Mud flats , City/village

Conditions

Flat , Open landscape

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

All year round

Best time to visit

Autumn migration , Spring migration

Route

Paved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Wheelchair

Birdwatching hide / platform

Yes

Extra info

A telescope is always preferable when you visit the Wadden Sea. Birds can be far away. On the observation tower there is a (free to use) telescope installed, but the quality is poor. But you can see the Eurasian Spoonbill colony with it.

_________________________

Nederlands: Een telescoop is onontbeerlijk als je de Waddenzee bezoekt. Vogels kunnen ver weg zijn. Op de uitkijktoren staat een (gratis te gebruiken) telescoop, maar de kwaliteit is matig. Je kunt er wel de Eurasian Spoonbill kolonie mee zien.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area