b

Oostelijke Binnenpolder

Utrecht  >  Netherlands

Beautifully scenic area with a good chance of marsh birds such as Black TernGreat Bittern and Purple Heron.

Added by W. Reinink

Description

The Oostelijke Binnenpolder and polder Achteraf are located on the transition from the Utrechtse Heuvelrug to the low peat lakes of the Vecht region. The area consists of a beautiful mix of lakes, pet holes, grasslands, hay meadows, bushes and woods. Especially in the spring and summer there are many beautiful species to see and hear. Purple Heron and Black Tern can almost always be seen in this period, species such as Great Bittern, Water Rail and Spotted Crake also occur, but are more difficult to see. Sedge Warbler, Savi's Warbler, Grasshopper Warbler and Bluethroat are also common. Autumn and winter more quiet in terms of birds, but nice winter guests such as Great Grey Shrike and Smew can be seen regularly.

_________________________

Nederlands:  Landschappelijk fraai gebied met goede kans op moerasvogels als zwarte stern, roerdomp en purperreiger. De Oostelijke Binnenpolder en polder Achteraf liggen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de laagveenplassen van de Vechtstreek. Het gebied bestaat uit een mooie mix van plassen, petgaten, schraalgraslanden, hooilanden, ruigtes en bos. Vooral in het voorjaar en de zomer zijn er veel mooie soorten te zien en te horen. Purperreiger en zwarte stern zijn in deze periode vrijwel altijd te zien, soorten als roerdomp, waterral en porseleinhoen komen ook voor, maar zijn lastiger te zien. Rietzanger, snor, sprinkhaanzanger en blauwborst komen ook veelvuldig  voor. De herfst en winter zijn rustiger qua vogels, maar leuke wintergasten als klapekster en nonnetje zijn regelmatig te zien.  

Details

Access

The area is accessible on foot and by bicycle via the Dwarsdijk and Kanaaldijk. The nearest parking lot is located on Laan van Nifterlake in Tienhoven. Park as close as possible to the intersection / right-angle bend with the Nieuweweg. From this bend a footpath runs through the Tienhovense plassen to the Binnenpolder, or cross the Dwarsdijk towards the area. Another option is to park at the Vredegoed museum at 7 Heuvellaan in Tienhoven. A path runs from this location that partly goes through the Binnenpolder. A larger circular walk that also includes the Westbroekse Zodden is also possible from this location.

_________________________

Nederlands:  Het gebied is toegankelijk te voet en met de fiets via de Dwarsdijk en Kanaaldijk. De dichtstbijzijnde parkeerplaats ligt aan de Laan van Nifterlake in Tienhoven. Parkeer zo dicht mogelijk bij de kruising/haakse bocht met de Nieuweweg. Vanaf deze bocht loopt een wandelpad door de Tienhovense plassen naar de Binnenpolder, of ga over de Dwarsdijk richting het gebied. Een andere optie is om te parkeren bij museum Vredegoed aan de Heuvellaan 7 in Tienhoven. Vanaf deze locatie loopt een klompenpad dat deels door de Binnenpolder gaat. Een grotere rondwandeling waarbij ook de Westbroekse Zodden aangedaan worden, is ook mogelijk vanaf deze locatie.

Terrain and Habitat

Wetland, Plain, Forest, Scattered trees and bushes, Grassland, Reedbeds

Conditions

Flat, Swampy, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Summer, Spring

Route

Paved road, Unpaved road

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot, Bicycle

Birdwatching hide / platform

No

Links

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!