a

Ottershagen - Beneden-Dinkeldal

Overijssel  >  Netherlands

Damp meadow and wetland nature reserve with extraordinairy rich population of meadow bird species. Vital breeding colony for Black-tailed Godwit.

Added by Nick Keupink

Description

Ottershagen is a rich meadow bird area. Almost all species that belong in a wet meadow area can be found here. Northern Lapwing, Eurasian Oystercatcher, Black-tailed Godwit, Western Yellow Wagtail and Northern Shoveler breed in great densities. That is unique in the province of Overijssel. Common Redshank, Eurasian Curlew, Skylark and Ruff also regularly show themselves.

_________________________

Nederlands: Ottershagen is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel alle soorten die in zo’n gebied thuishoren, komen er voor. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden. Dat is uniek in Twente en zelfs in heel Overijssel. Tureluur, wulp, veldleeuwerik en kemphaan laten zich geregeld zien. Ook zomertaling en krakeend voelen zich hier thuis. De kleine karekiet vindt beschutting in de rietkragen. Aan de randen van het gebied broeden zanglijster, wielewaal en vink.

Details

Access

Travel from Oud-Ootmarsum to Lattrop via Ottershagenweg. Turn left at Kerspelweg. After a short while the road turns unpaved and you will see the bird observatory on the left hand side. Preferably park your car before the road turns sandy and walk towards the observatory shed.

_________________________

Nederlands: Rij van Oud-Ootmarsum naar Lattrop via Ottershagenweg. Sla linksaf bij Kerspelweg. Na korte tijd wordt de weg onverhard en zie je aan de linkerkant het vogelobservatorium. Parkeer bij voorkeur voordat de weg zanderig wordt en loop richting de observatoriumschuur.

Terrain and Habitat

Wetland, Grassland, River

Conditions

Flat, Swampy, No shadow, Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Spring

Route

Unpaved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot, Bicycle, Car, Wheelchair

Birdwatching hide / platform

Yes

Links

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!