a

Surfplas - Reeuwijksche Plassen

Zuid-Holland  >  Netherlands

The largest lake of the "Reeuwijksche Plassen"; lots of waterfowl and reedbirds.

Added* by Bas Engels
Most recent update 6 July 2022

Description

The "Surfplas" is the largest lake of the Reeuwijksche Plassen and is a very important area for waterfowl. Especially in winter, large numbers of waterfowl can be found here of which Eurasian Wigeon is the most numerous. Numbers can go up to 100.000 individuals! Other species that can be present in large numbers are Common Pochard, Tufted Duck and Common Teal. Small groups of Red-crested Pochard can be found near the shore in the central part of the lake. Above the deeper parts of the lake, groups of Common Goldeneye and Goosander are present. Also Smew can be present in small numbers. Often, scarce species can be found within these large groups of waterfowl, like Common Scoter, Velvet Scoter and Ferruginous Duck. Besides ducks, swans en geese make use of the area as resting habitat at night. Sometimes the large numbers of waterfowl can be restless when predators are present, like Osprey.

Besides ducks, geese and swans, many other waterfowl are present in the area. Good numbers of Black-necked Grebe can be present near the shore in the central part of the area. Also Little Grebe can be found here and sometimes Red-necked Grebe and Slavonian Grebe are discovered. Divers are sometimes found between the large numbers of waterfowl, like Red-throated Diver and Great Northern Diver. In the central part of the lake, near the shore, small parts are fallen dry and attracts waders of all kinds, like Dunlin, Curlew Sandpiper and Common Greenshank. Flocks of Northern Lapwing, Eurasian Curlew and Ruff can be seen passing overhead towards the surrounding pastures.

Gulls and terns make use of the area to rest and forage for food. Large groups of Black Tern gather here in early spring just before leaving towards their breeding grounds inland. Sometimes, a single Whiskered Tern or White-winged Tern can be seen within these groups. Common Tern uses the area to hunt and take their prey towards their breeding grounds on the islands in surrounding lakes. Black-headed Gull and Common Gull als breed on these islands and rest in large groups on the "Surfplas". Small numbers of Mediterranean Gull also breed between them and can pass overhead. In early spring, small numbers of Little Gull can be seen above the lake. Large gulls rest on the wooden pillars in the lake and sometimes Great Black-backed Gull, Caspian Gull and Yellow-legged Gull can be found here.

In several surrounding areas, large reedbeds are present and being used by many species of reedbirds. One of the most peculiar species is the Cetti's Warbler, which can be found in larger numbers around the lake. Many common species like Sedge Warbler and Reed Warbler breed here and sometimes Grasshopper Warbler and Savi's Warbler can be heard. If you're lucky, you'll hear a Water Rail or see a Great Bittern.

The surrounding pastures are used by large flocks of geese, like Barnacle Goose and Greater White-fronted Goose. Sometimes, a Red-breasted Goose can be found within these large flocks. The pastures and ditches also attract Great Egret and waders, like Ruff and Black-tailed Godwit.

_________________________

Nederlands: De "Surfplas" is het grootste meer van de Reeuwijksche Plassen en is een zeer belangrijk gebied voor watervogels. Vooral in de winter zijn hier grote aantallen watervogels te vinden, waarvan de Eurasian Wigeon het talrijkst is. Aantallen kunnen oplopen tot 100.000! Andere soorten die in grote aantallen aanwezig kunnen zijn, zijn Common Pochard, Tufted Duck en Common Teal. Kleine groepen Red-crested Pochard zijn te vinden bij de kust in het centrale deel van het meer. Boven de diepere delen van het meer zijn groepen Common Goldeneye en Goosander aanwezig. Ook Smew kan in kleine aantallen aanwezig zijn. Binnen deze grote groepen watervogels zijn vaak schaarse soorten te vinden, zoals Common Scoter, Velvet Scoter en Ferruginous Duck. Naast eenden maken ook zwanen en ganzen gebruik van het gebied als rustplaats 's nachts. Soms kunnen de grote aantallen watervogels onrustig zijn als er roofdieren aanwezig zijn, zoals Osprey.

Naast eenden, ganzen en zwanen zijn er veel andere watervogels in het gebied aanwezig. Er kunnen grote aantallen Black-necked Grebe aanwezig zijn nabij de oever in het centrale deel van het gebied. Ook Little Grebe is hier te vinden en soms worden Red-necked Grebe en Slavonian Grebe ontdekt. Tussen de grote aantallen watervogels worden soms duikers gevonden, zoals Red-throated Diver en Great Northern Diver. In het centrale deel van het meer, vlakbij de oever, zijn kleine delen drooggevallen en die trekken allerlei soorten steltlopers aan, zoals Dunlin, Curlew Sandpiper en Common Greenshank. GroepenNorthern Lapwing, Eurasian Curlew en Ruff kunnen boven je hoofd naar de omliggende weiden trekken.

Meeuwen en sterns maken gebruik van het gebied om te rusten en voedsel te zoeken. Grote groepen Black Tern verzamelen zich hier in het vroege voorjaar net voordat ze vertrekken naar hun broedgebieden landinwaarts. Soms is binnen deze groepen een enkele Whiskered Tern of White-winged Tern te zien. Common Tern gebruikt het gebied om te jagen en hun prooi mee te nemen naar hun broedplaatsen op de eilanden in de omliggende meren. Black-headed Gull en Common Gull broeden ook op deze eilanden en rusten in grote groepen uit op de Surfplas. Kleine aantallen Mediterranean Gull broeden er ook tussen en kunnen overvliegen. In het vroege voorjaar zijn er kleine aantallen Little Gull boven het meer te zien. Grote meeuwen rusten op de houten pilaren in het meer en soms zijn Great Black-backed Gull, Caspian Gull en Yellow-legged Gull hier te vinden.

In verschillende omliggende gebieden zijn grote rietvelden aanwezig die door vele soorten rietvogels worden gebruikt. Cetti's Warbler, is in grote aantallen rond het meer te vinden is. Veel voorkomende soorten zoals Sedge Warbler en Reed Warbler broeden hier en soms zijn Grasshopper Warbler en Savi's Warbler te horen. Als je geluk hebt, hoor je een Water Rail of zie je een Great Bittern.

De omliggende weiden worden gebruikt door grote groepen ganzen, zoals Barnacle Goose en Greater White-fronted Goose. Soms is er een Red-breasted Goose tussente vinden. De weilanden en sloten trekken ook Great Egret en steltlopers aan, zoals Ruff en Black-tailed Godwit.

Details

Access

The area is easy accessable on foot and by bike. You can make a circular walk around the lake of about 7 km. You can park the car on the large parking lot on the western side of the lake. There's also a restaurant, showers and changing rooms for swimmers and surfers. The circular road is completely paved, except for a small part in the southwestern part. On the eastern and southern side of the lake a birdwatching hide is present from where the waterfowl is easy visible.

_________________________

Nederlands: Het gebied is gemakkelijk te voet en met de fiets bereikbaar. Je kunt een rondwandeling maken rond het meer van ongeveer 7 km. Parkeren kan op de grote parkeerplaats aan de westkant van het meer. Er is ook een restaurant, douches en kleedkamers voor zwemmers en surfers. De rondweg is volledig verhard, op een klein stukje in het zuidwestelijke deel na. Aan de oost- en zuidkant van het meer is een vogelkijkhut aanwezig van waaruit de watervogels goed zichtbaar zijn.

Terrain and Habitat

Scattered trees and bushes , Wetland , Grassland , Lake , Reedbeds , Agriculture

Conditions

Flat , Open landscape

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Yes

Good birding season

All year round

Best time to visit

Winter , Spring , Spring migration

Route

Paved road , Wide path

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot , Bicycle , Wheelchair

Birdwatching hide / platform

Yes

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area