a

Tiengemeten

Zuid-Holland  >  Netherlands

Tiengemeten is an island of the province of South-Holland, located in the Haringvliet. The entire island is a nature reserve and great for birding.

Added* by Hannah Driesse
Most recent update 30 November 2022

Description

Especially in Spring, when one can see lots of breeding birds as well as visiting migratory birds, Tiengemeten is a spectacular birding area. Waders such as Black-winged Stilt, Ruff, Green Sandpiper, Common Greenshank, Common Ringed Ploverbut also birds such as Zitting Cisticola, Common Cuckoo, Cetti's Warbler and White-tailed Eagle can bee seen. During the migration period these are joined by European Golden Plover, Common Snipe, Hen Harrier and lots of other birds.

_________________________

Nederlands: Tiengemeten is een natuureiland in het Haringvliet. Het hele eiland is jaren geleden teruggeven aan de natuur en is een geweldige plek om vogels te kijken. Vooral in het voorjaar, wanneer je zowel veel broedvogels als trekvogels kan zien, is Tiengemeten een spectaculair vogelgebied. Steltlopers zoals Black-winged Stilt, Ruff, Green Sandpiper, Common Greenshank, Common Ringed Plover maar ook vogels zoals Zitting Cisticola, Common Cuckoo en White-tailed Eagle kunnen worden gezien. Deze worden tijdens de trekperiode vergezeld door European Golden Plover, Common Snipe, Hen Harrier en tal van andere vogels.

Details

Access

The island is only accessible by ferry for pedestrians and cyclists. Next to the ferry departure point is a parking. Click on the P in the map for directions. You can take your bike with you on the ferry to the island. Cars are not allowed on Tiengemeten. There are different walking and cycling routes possible on Tiengemeten. On the map you see a 8,5 km walking route that explores the middle and eastern parts of the island.

_________________________

Nederlands: Het eiland is alleen per pont bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Naast het vertrekpunt van de pont is een parkeerplaats. Klik op de P op de kaart voor een routebeschrijving. Je kunt je fiets meenemen op de veerboot naar het eiland. Auto's zijn niet toegestaan op Tiengemeten. Op Tiengemeten zijn verschillende wandel- en fietsroutes mogelijk. Op de kaart zie je een wandelroute van 8,5 km die het midden en oostelijke deel van het eiland verkent.

Terrain and Habitat

Wetland , Lake , River

Conditions

Hilly , Open landscape , Wet

Circular trail

Yes

Is a telescope useful?

Can be useful

Route

Paved road , Wide path , Unpaved road , Narrow trail

Difficulty walking trail

Average walk

Accessible by

Foot , Bicycle , Boat

Birdwatching hide / platform

Yes

Extra info

The middle of Tiengemeten consists of wild grassland and open water marsh. A mecca for bird watchers. In the winter months it is one swampy plain with mainly Common Shelduck, Northern Shoveler, Common Teal and many geese. In the spring and autumn, the nutrient-rich mud flats dry up. Then you see Eurasian Curlew, Eurasian Oystercatcher, herons and Eurasian Spoonbill land. In the somewhat less accessible west of the island you will find mud flats and swamps.

_________________________

Nederlands: Het midden van Tiengemeten bestaat uit ruig grasland en open watermoeras. Een walhalla voor vogelaars. In de wintermaanden is het één drassige vlakte met vooral bergeenden, slobeenden, wintertalingen en heel veel ganzen. In het voor- en najaar vallen de voedselrijke slikplaten droog. Dan zie je wulpen, scholeksters, reigers en lepelaars landen. In het wat minder toegankelijke westen van het eiland vind je slikken en moerassen.

Links

View other birding spots in the area that are published on Birdingplaces

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Show more birds Show less birds
Show more images Show less images

Comments & Tips

Give feedback
Rate this area