a

Wagejot

Island of Texel  >  Netherlands

Wagejot was part of the Wadden Sea until the new Delta dike locked it in. The little lake holds many breeding terns and Avocet.

Added by Klaas de Jong

Description

In spring and summer, the breeding colony of Sandwich Tern is the absolute eyecatcher of Wagejot. In 2020 there were 6.500 breeding pairs of this species and the noise was absolutely deafening. At high tide, lots of waders from the mudflats of the Wadden Sea may come to roost. Expect Bar-tailed Godwit, Common Ringed Plover , Common Greenshank , Ruff, Red Knot, Dunlin and many more. In winter, many species of ducks will enjoy the quietness of the area. For example Northern Shoveler, Eurasian Wigeon, Common Teal and Northern Pintail . There is no tidal action any more.

_________________________

Nederlands: Wagejot maakte deel uit van de Waddenzee totdat de nieuwe Deltadijk het afsloot. Het meertje herbergt vele broedende sterns en Avocet. In de lente en zomer is de broedkolonie van Sandwich Tern de absolute eyecatcher van dit gebied. In 2020 waren er 6.500 broedparen van deze soort en het geluid was absoluut oorverdovend. Bij hoogwater kunnen veel steltlopers uit het wad van de Waddenzee hier komen rusten. Verwacht Bar-tailed Godwit, Common Ringed Plover, Common Greenshank, Ruff, Red Knot, Dunlin en nog veel meer. In de winter zullen veel soorten eenden genieten van de rust. Bijvoorbeeld Northern Shoveler, Eurasian Wigeon, Common Teal en Northern Pintail. Er is in Wagejot geen getijdenwerking meer.

Details

Access

Wagejot is along the east coast of Texel and you can't miss it when you visit the Vogelboulevard (Bird Boulevard), as the east coast is often called. There are a few parking lots along the road.

_________________________

Nederlands: Wagejot ligt langs de oostkust van Texel en mag je niet missen als je de Vogelboulevard bezoekt, zoals de oostkust vaak wordt genoemd. Langs de weg zijn enkele parkeerterreinen.

Terrain and Habitat

Wetland, Lake, Mud flats

Conditions

Open landscape, No shadow

Circular trail

No

Is a telescope useful?

Can be useful

Good birding season

All year round

Best time to visit

Summer

Route

Paved road

Difficulty walking trail

Easy

Accessible by

Foot, Bicycle, Wheelchair, Car

Birdwatching hide / platform

No

Extra info

Wagejot originates from the Wadden Sea, before the Delta dike was built (after the big flood in 1953). The old dike was very curved and the new dike could not follow its exact course. In this particular case, quite a large part of the Wadden Sea was locked off by the new dike. The old dike is still there, providing a lot of rest for the area.

_________________________

Nederlands: Wagejot was onderdeel van de Waddenzee, voordat de Deltadijk werd aangelegd (na de grote watersnoodramp in 1953). De oude dijk was erg gekromd en de nieuwe dijk kon zijn exacte loop niet volgen. In dit specifieke geval werd een vrij groot deel van de Waddenzee afgesloten door de nieuwe dijk. De oude dijk staat er nog en biedt veel rust voor de omgeving.

Links

Birdingplaces Near

The Vogelboulevard stretches along the east coast of Texel and all areas on this stretch are worthwhile visiting. Depending on the time of the year, some may contain more, others less, birds, but the entire stretch is certainly worth a visit.

_________________________

Nederlands: De Vogelboulevard strekt zich uit langs de oostkust van Texel en alle gebieden op dit stuk zijn de moeite waard om te bezoeken. Afhankelijk van de tijd van het jaar kunnen sommige meer, andere minder vogels bevatten, maar het hele traject is zeker een bezoek waard.

View birdingplaces in the area that are published on Birdingplaces.eu

Map

Top 5 birds

Other birds you can see here

Comments

Click on the bee eater icon () to insert bird names in your own language. The birdnames will automatically be translated for other users!