European Stonechat

(Saxicola rubicola)

image European Stonechat