Egyptian Goose

(Alopochen aegyptiaca)

image Egyptian Goose