hero contest

Om Birdingplaces

På Birdingplaces så kan du hitta tusentals bra lokaler för fågelskådning i Europa, Nordafrika och Mellanöstern, med all den information du behöver för att skåda i området. Ny lokaler beskrivs och läggs till varje dag och dessutom allt fler fågellokaler utanför Europa.

Det lätta sättet att veta var man ska skåda fågel

Birdingplaces gör det lättare att hitta information om fågelskådning. Genom att klicka på en lokal så får du en detaljerad beskrivning om vad du behöver veta.

Gjord av och för fågelskådare

Fågelskådare från hela Europa har bidragit med sina favoritlokaler på Birdingplaces. Denna alleuropeiska community skapar en omfattande onlineguide till fågelskådande i Europa. Gjord av och för fågelskådare och gratis för alla användare.

Hjälp oss att utöka kartan genom att dela med dig av dina favoritlokaler. Tusentals fågelskådare över hela Europa har redan tagit del. Genom att ge och få så tjänar vi själva på alla lokaler som andra redan bidragit med. #EnjoyAndProtect!

Birdingplaces

> Är gratis för alla användare. Detta är möjligt tack vare våra sponsorer, webshop och donationer från användare. Kvalitetsmärket Leica är vår huvudsponsor och har stöttat oss från första början.

> Vi använder engelska som huvudspråk därför att de de flesta europeer förstår det. Vi har dock översatt all praktisk information och alla fågelnamn till svenska för att öka användarvänligheten.

> Försöker bidra till bevarandet av fåglar genom att hjälpa människor att skåda fågel. Ju fler människor som uppskattar fåglar ju större stöd för fåglarna och deras habitat. Vår slogan är #EnjoyAndProtect!

>Uppmuntrar alla användare till att stödja BirdLife International och att bli medlem eller donera till sina nationella Birdlife partners, för oss BirdLife Sverige.

>Övervakar alla uppgifter på sidan gällande känslig information. Om vi anar risken för  störningar av känsliga arter så tar vi bort den informationen från sidan.

> Kan användas både hemma och där du råkar befinna dig. Till exempel så när du anländer till en lokal så syns på kartan var du är och kan lätt följa leden.

Vinn kikare från Leica

Tack vare vår sponsor Leica så kan vi anordna tävlingar med fina priser. Här kan du se vinnarna från 20202021, 2022 och 2023. Den senaste prisutdelningen, här kan du läsa mer om den.

Mapbox Community

Kartorna på Birdingplaces är framtagna med stöd från Mapbox Community