hero contest

Stöd Birdingplaces

Birdingplaces är gratis för alla användare och vi vill att den förblir det.  Därför så är vi beroende av donationer från användare och sponsorer. Det vore fantastiskt om du ville hjälpa till och stödja Birdingplaces. Genom ditt bidrag kan vi finansiera redaktionellt arbete, koordinera vårt team av volontärer, upprätthållande, ytterligare utveckling och förbättring av sidan. Kort och gott, allt som krävs för att hålla sidan uppe.

Donera här